ประกาศข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
  150_digital
  PR ยุคดิจิทัล

  Nov 26 2014

  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 งานสื่อสารมวลชน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน” ในหัวข้อ “PR ยุคดิจิทัล” โดยวิทยากร อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิจัยชำนาญการ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ ห้องสัมมนา 1210 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารให้แก่เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ (more…)

  150_best_environmental_website
  ม.มหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศเว็บไซต์สิ่งแวดล้อม

  Nov 18 2014

  เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัลโครงการประกวดเว็บไซต์ด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ของ UI Greenmetric world University Ranking แก่นายสิทธา ครุฑแสง หัวหน้างานปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผลปรากฎว่าวิทยาลัยฯได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่