สายตรงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

Upcoming Events (See Full Calendar)
ข่าวประชาสัมพันธ์
  150_field_trip_thai_ASEAN_cultural
  มหิดลอินเตอร์พานักศึกษาต่างชาติเรียนรู้วัฒนธรรมไทย

  Oct 17 2017

  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา Thai Language Program วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาต่างชาติวิชา ICML161 Elementary Thai I และ ICML 150 Introduction to Thai Language and Cultureจำนวน 14 คนไปทัศนศึกษายังนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (more…)

  150_RAIS_visit
  มหิดลอินเตอร์ต้อนรับโรงเรียนนานาชาติรามคำแหงแอ๊ดเวนท์

  Oct 17 2017

  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติรามคำแหง แอ๊ดเวนท์ (RAIS) เกรด 12 จำนวนกว่า 80 คน เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ พร้อมทั้งแนะแนวการสอบเข้าวิทยาลัยฯ ณ ห้องสัมมนา 1201 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ (more…)

  150_MUIC_award_safety
  มหิดลอินเตอร์รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีปี 2560

  Oct 09 2017

  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมานางสมลักษณ์ ลันสุชีพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ เป็นตัวแทนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้ารับโล่รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดีประจำปี 2560” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่