สายตรงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศข่าวสารและกิจกรรม


Upcoming Events (See Full Calendar 2015)
ข่าวประชาสัมพันธ์
  150_health_week_1
  มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรม Health Week

  May 21 2015

  เมื่อวันที่ 15-19 พฤษภาคมที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ “Health Week” เพื่อรณรงค์ให้อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ได้ตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ ผ่านการทำกิจกรรมรณรงค์อย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การบรรยายเกี่ยวกับการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่และจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต (more…)

  150_anglo_singapore_int_school_visit_muic
  มหิดลอินเตอร์ต้อนรับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์

  May 20 2015

  เมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา คณาจารย์ผู้แทนจากหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ, จิตรกรรมและศิลปกรรม และนิเทศศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจำนวน 40 คน จากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ ณ ห้องสัมมนา 1210 อาคาร 1 (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่