สายตรงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

Upcoming Events (See Full Calendar)
ข่าวประชาสัมพันธ์
  150_EU-th-debate-champion
  ทีมโต้วาที มหิดล อินเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศ “The 11thEUTH Debate Championship”

  Aug 23 2016

  เมื่อวันที่ 5-9 สิงหาคม 2559 ชมรมโต้สาระวาที (MUIC Debate Club) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ “The 11th European Union Thailand National Inter-Varsity Debate Championship” จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและชุมนุมปาฐกถาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ (more…)

  150_MUICHold_exhibition_for_HM_the_queen
  มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  Aug 11 2016

  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และวันแม่แห่งชาติ ณ บริเวณลานประชาสัมพันธ์ 1 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ (more…)

  communities_project
  รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม: โครงการพัฒนาชุมชน “ชุมชนอุดมปัญญา…นำพาสุข”

  Aug 11 2016

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College-MUIC) มีนโยบายหลักด้านพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (Social Engagement) โดยการบูรณาการการทำงานเชิงวิชาการร่วมกับชุมชน ร่วมคิดร่วมทำแบบหุ้นส่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย จึงได้จัดประกวดโครงการพัฒนาชุมชน “ชุมชนอุดมปัญญา…นำพาสุข” เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนส่งโครงการเข้าร่วม โดยสามารถส่ง (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่