สายตรงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศข่าวสารและกิจกรรม


Upcoming Events (See Full Calendar 2015)
ข่าวประชาสัมพันธ์
  150_lookart
  มหิดลอินเตอร์จัดศิลปนิพนธ์ “รุกฆาต LookArt: Communication Design Thesis Exhibition 2015”

  Jul 07 2015

  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์นายแพทย์ พิทยา จารุพูนผล คณบดี พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “รุกฆาต LookArt: Communication Design Thesis Exhibition 2015” จำนวนทั้งสิ้น 28 ผลงาน (more…)

  150_the_best_youth
  นศ.มหิดลอินเตอร์ปลื้มเข้ารับเยาวชนดีเด่น

  Jul 03 2015

  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา นายธนชัย เรืองชัยสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 11 เยาวชนสาขาคนดีศรีนันทนาการ และเข้าเฝ้ารับประทาน “โล่เกียรติคุณประทานเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2557 สาขาเยาวชนดีเด่น”จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่