สายตรงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

Upcoming Events (See Full Calendar)
ข่าวประชาสัมพันธ์
  150_welcome_RAIS
  มหิดลอินเตอร์ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนนานาชาติรามคำแหง

  Sep 15 2016

  เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติรามคำแหง แอ๊ดเวนท์ จำนวนกว่า 50 คน เข้าเยี่ยมชมเพื่อรับฟังการบรรยายแนะแนวทางการสอบเข้า รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน ณ ห้องสัมมนา 1021อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมเพื่อรับฟังบรรยายแนวทางการเลือกคณะในการศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติ วิธีการสอบเข้า (more…)

  150_student_ban_klong_young_school
  มหิดลอินเตอร์มอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น

  Sep 13 2016

  เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม SHALALA ENGLISH CAMP : Let the tales begin ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น (more…)

  150_muic_tree_plainting_CSR_
  “มหิดลอินเตอร์ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวและจัดถวายโต๊ะหินอ่อนถวายเป็นพุทธบูชา”

  Sep 09 2016

  เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา หน่วยงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม ร่วมกับหน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจัด “โครงการปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวและจัดถวายโต๊ะนั่งหินอ่อนถวายเป็นพุทธบูชา” (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่