สายตรงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

Upcoming Events (See Full Calendar)
ข่าวประชาสัมพันธ์
  150-MUIC-Alumna-Receives-Scholarship
  ศิษย์เก่ามหิดลอินเตอร์ได้รับพระราชทานทุนจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  Apr 12 2017

  นางสาวแพรพลอย พงษ์ภมร ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังศึกษาด้าน Embryology and Stem Cell ณ University College London ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษา “วราพัฒน์” ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับทุนการศึกษาวราพัฒน์ประจำปี 2559 (more…)

  150_MUIC_celebrates_songkran
  มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรม “สงกรานต์…รักษ์ไทย…รักษ์โลก”

  Apr 10 2017

  เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สงกรานต์…รักษ์ไทย…รักษ์โลก” จัดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และหน่วยพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม วิทยาลัยนานาชาติ (more…)

  150_THM_receives_award_speech_quiz
  นักศึกษามหิดลอินเตอร์ได้รางวัลชมเชยการประกวดทักษะภาษาอังกฤษ

  Apr 07 2017

  น.ส. นฤมล สุภาพ นักศึกษาสาขาการจัดการบริการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโล่รางวัลชมเชยจากการประกวดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา “RSU Speech and Quiz Contest 2017” ในหัวข้อ “His Majesty King Bhumibol’s Musical Works” จัดโดยภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา โดยงานนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเข้าร่วมกว่า 30 สถาบัน (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่