สายตรงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศข่าวสารและกิจกรรมUpcoming Events (See Full Calendar 2015)
ข่าวประชาสัมพันธ์
  150_visitors_high_school
  เตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียน

  Feb 04 2016

  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จากโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย และโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์จำนวนกว่า 80 คน เข้าฟังการบรรยายแนวทางการสอบเข้าวิทยาลัยนานาชาติ และรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน ณ ห้องทวีวัฒนา2 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน (more…)

  150_muic_in_singapore_education_event
  MUIC ร่วมนิทรรศการ Summer360@NTU ประเทศสิงคโปร์

  Feb 01 2016

  เมื่อวันที่ 20 – 22 มกราคมที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหดิล ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ Summer360 @ NTU จัดโดย Nanyang Technology University, Singapore เพื่อให้ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระยะสั้นให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลกจำนวน 34 แห่งเข้าร่วมงานได้แก่ Boston University, University of California, Berkeleyประเทศสหรัฐอเมริกา ESADE Business School ประเทศสเปน Peking University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Yonsei University ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่