ประกาศข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
  150_princess_aditayathorn_visits_muic
  สืบสานพระปณิธานด้านการกุศลในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

  Oct 21 2014

  เมื่อวันที่ 18 ต.ค. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งไปยังวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อทรงประทานภาพเพื่อสมทบทุนวัดระไซร์ จ.สุรินทร์ โดยมี ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมผู้บริหาร พนักงานและนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จ (more…)

  150_pc_news_20141002
  ม.มหิดล อินเตอร์จัดบรรยายการนำเสนองานให้นักเรียนศูนย์เตรียมความพร้อมฯ

  Oct 15 2014

  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (Preparation Center for Languages and Mathematics: PC) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายเชิงวิชาการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนระดับ PC3 และ PC4 ในหัวข้อ “Public Speaking and Presentation Skills” โดย Mr. Rab Paterson อาจารย์ผู้มีชื่อเสียงจาก International Christian University (ICU) ประเทศญี่ปุ่นให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่