สายตรงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

bannerfans_entrance_exam_info

Upcoming Events (See Full Calendar)
ข่าวประชาสัมพันธ์
  150_muic_welcome_kasetsart
  มหิดลอินเตอร์ต้อนรับสโมสรนิสิตเกษตรศาสตร์

  May 27 2016

  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา อาจารย์ไมเคิล แนกกลิส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณาจารย์ บุคลากร และคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (more…)

  150_trash_hero
  มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรม Trash Hero รักษ์สิ่งแวดล้อม

  May 24 2016

  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “ MUIC Trash Hero ” จัดโดยนักศึกษาชมรมรากแก้วร่วมกับคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริหารจัดการขยะ พร้อมทั้งเปิดตัวถังขยะรูปแบบใหม่ ณ (more…)

  150_energy_saving_team_vistis_doi_tung
  วิทยาลัยนานาชาติศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ

  May 19 2016

  วิทยาลัยนานาชาติศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯเมื่อวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2559 นางสมลักษณ์ ลันสุชีพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ และประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมคณะกรรมการเข้าศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่