สายตรงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

Upcoming Events (See Full Calendar)
ข่าวประชาสัมพันธ์
  150_future_career_THM
  มหิดลอินเตอร์มุ่งสร้างนักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวยุคใหม่

  Jun 25 2017

  เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน ที่ผ่านมา กลุ่มสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Dream Catcher Camp : Finding Your Future ณ ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 55 คนจากโรงเรียนมัธยมชั้นนำในประเทศ ซึ่งทั้ง 2 วันผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจท่องเที่ยวในหลากหลายสาขา อาทิ การโรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจอีเว้นท์ เป็นต้น (more…)

  150_migration
  มหิดลอินเตอร์จับมือUNจัดสัมมนาสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ

  Jun 22 2017

  เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายนที่ผ่านมา กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งสหประชาชาติ (more…)

  150_muic_final_touch_2017
  มหิดลอินเตอร์จัดปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

  Jun 11 2017

  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ MUIC FINAL TOUCH 2017” โดยมีบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมทั้งสิ้น 620 คน ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่