สายตรงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

Upcoming Events (See Full Calendar)
ข่าวประชาสัมพันธ์
  150_4thMUIC_Thai_Cultureal_show_01
  มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรม สืบสานงานศิลป์ ครั้งที่ 4

  Jun 23 2016

  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะกรรมการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการแสดง“สืบสานงานศิลป์ ครั้งที่ 4 ฉลอง 30 ปี MUIC”ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบปีที่ 30 (more…)

  150_muic_in_nafsa_2016
  ม.มหิดล อินเตอร์เข้าร่วมงานการศึกษาระดับโลก NAFSA 2016

  Jun 23 2016

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม – 3 มิถุนายนที่ผ่านมา รศ.นพ. พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์, อาจารย์ไบรอัน ฟิลลิปส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศพร้อมด้วย (more…)

  150_public_health_visited
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสื่อสารมวลชน

  Jun 09 2016

  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่งานสื่อสารมวลชน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมพิเศษ และการประชาสัมพันธ์ และคณะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่