ประกาศข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
  150_st_joseph_visit_muic
  ค้นหาแนวทางการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ

  Jun 20 2014

  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (EP)) จากโรงเรียน เซนต์โยเซฟ คอนเวนต์ จำนวน 60 คน เข้าเยี่ยมชม รับฟังการบรรยายแนวทางการศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาให้แก่นักเรียนต่อไปในอนาคต พร้อมเรียนมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมอาคารเรียน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของวิทยาลัยนานาชาติด้วย (more…)

  150_silver_bronze_in_cake_contest
  นศ.ม.มหิดล อินเตอร์คว้ารางวัลออกแบบเค้กประจำปี 2557

  Jun 10 2014

  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 นักศึกษาภาควิชาการจัดการบริการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ น.ส.อพิชญา ลีวัฒนาพรและ น.ส.ชนวรรรณ วงศ์พานิช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากผลงานการออกแบบเค้กชื่อ “Julianna” พร้อมกันนี้นายสุรพัทร ศรีรัตโนภาส และน.ส.วรมน เกตุเสริมสุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากผลงานการสร้างสรรค์เค้ก “Opera Cake Choc Mousse” ในการแข่งขันประกวดแต่งหน้าเค้กที่ใหญ่ที่สุดของประเทศประจำปี 2557 (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่