ประกาศข่าวสารและกิจกรรม
สายตรงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
เกี่ยวกับอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
  150_Burapa_English_Program_School
  โรงเรียนนานาชาติบูรพาพัฒนศาสตร์เยี่ยมชม MUIC

  Dec 17 2014

  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติบูรพาพัฒนศาสตร์ (Burapa English Program School of Thailand) จ.ชลบุรี จำนวน 13 คน เข้ารับฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี ณ ห้อง 3415 อาคาร 3 และในโอกาสนี้คณะครูและนักเรียนได้เยี่ยมชมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ (more…)

  150_NRRU_visit
  ศึกษาดูงานด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

  Dec 11 2014

  เมื่อ วันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา ผศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากงานต่างประเทศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้องสัมมนา 1210 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่