สายตรงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

Upcoming Events (See Full Calendar 2015)
ข่าวประชาสัมพันธ์
  150_maejo_visited
  มหิดลอินเตอร์ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  Apr 27 2016

  เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และนางสมลักษณ์ ลันสุชีพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 45 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหาร “แนวทางการบริหารสถาบันอุมดศึกษายุคใหม่” ณ (more…)

  150_exchange_Orientation
  มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติประจำภาคเรียนที่3/2558-59

  Apr 25 2016

  เมื่อวันที่ 21-22 เมษายนที่ผ่านมา ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ และอาจารย์ไบรอัน ฟิลลิปส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับพร้อมทั้งให้การบรรยายแนะแนวทางการศึกษาและการใช้ชีวิตในประเทศไทยแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (more…)

  150_MUIC-songkran_festival
  มหิดลอินเตอร์ร่วมสืบสานกิจกรรมสงกรานต์ประจำปี 2559

  Apr 11 2016

  เมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานจัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณี “วันสงกรานต์ประจำปี 2559” ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ โดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ล้วนแต่งกายด้วยผ้าไทยหลายยุค (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่