สายตรงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

Upcoming Events (See Full Calendar)
ข่าวประชาสัมพันธ์
  150_celebrates_HM_01
  มหิดลอินเตอร์จัดพิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

  Aug 10 2017

  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (more…)

  150_thm_01
  มหิดลอินเตอร์จัดอบรมการท่องเที่ยวให้เยาวชนนครปฐม

  Aug 10 2017

  เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคมที่ผ่านมา หน่วยพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม วิทยาลัยนานาชาติ และสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม “เยาวชนเจ้าบ้าน รักษ์ถิ่น พาเที่ยวนครปฐม รุ่นที่ 1” โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 40 คนจาก (more…)

  150_congrate_new_MU_president_2017
  แสดงความยินดีแก่อธิการบดีท่านใหม่

  Aug 10 2017

  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่