สายตรงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศข่าวสารและกิจกรรม


Upcoming Events (See Full Calendar 2015)
ข่าวประชาสัมพันธ์
  150_muic_student_dance_in_honor_of_princess
  นศ.มหิดลอินเตอร์ร่วมแสดงรำไทย งานศิลปวัฒธรรมอุดมศึกษา

  Nov 17 2015

  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา น.ส. ชนกชนม์ สุวรรณชีพ น.ส.สุดารัตน์ บุบผา น.ส.สุพีรยา เหรียญรักวงศ์ น.ส. ณัฐธิรา สุขบูรณ์ และน.ส. สุทัสนา ชิโนทัยกุล นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแสดงในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 42 และงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทำการแสดง “รำกิ่งไม้เงินทอง” (more…)

  150_muic_study_abroad_fair_2015
  มหิดลอินเตอร์จัดงาน Study Abroad Fair 2015

  Nov 16 2015

  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา งานการต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “MUIC Study Abroad Fair 2015” ณ ห้องสัมมนา 1210 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำจากทั่วโลกกว่า 30 สถาบันเข้าร่วมจัดกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอน เกณฑ์การมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลการเตรียมตัวในการสมัครศึกษาต่อยังต่างประเทศ (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่