สายตรงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศข่าวสารและกิจกรรม


Upcoming Events (See Full Calendar 2015)
ข่าวประชาสัมพันธ์
  150_mon_20150811
  มหิดลอินเตอร์จัดงานวันแม่ “Our Queen, Our Moms”

  Aug 11 2015

  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา และวันแม่แห่งชาติ ณ บริเวณชั้น 1 หน้าห้องวิทยสัมพันธ์ อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (more…)

  150_youths_love_reading
  มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรม “ยุวชนพุทธมณฑลรัก…การอ่าน”

  Aug 07 2015

  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑล และชุมชนโดยรอบ จัดกิจกรรมโครงการ “ยุวชนพุทธมณฑลรัก…การอ่าน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนในอำเภอพุทธมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียงเกิดความสนใจ เห็นความสำคัญต่อการอ่านหนังสือ มีทักษะการอ่านที่ถูกต้อง และเกิดเครือข่ายระหว่างยุวชนร่วมกัน ณ หอประชุม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเยาวชนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 120 คน (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่