สายตรงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

Upcoming Events (See Full Calendar)
ข่าวประชาสัมพันธ์
  150_muic_student_wins_design_award
  นักศึกษามหิดลอินเตอร์ได้รางวัลออกแบบระดับนานาชาติ

  Jan 14 2017

  เมื่อวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา นางสาว เฮจิ อัน นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลล ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลการออกแบบระดับนานาชาติ ประเภทนักศึกษา Outstanding Achievement Winner in the Student Category จาก HOW International Design Awards ท่ามกลางผลงานเข้าประกวดกว่าหนึ่งพันชิ้นจากนักศึกษาทั่วโลกจากผลงานชื่อ “Upon a Doi” (more…)

  150_muic_orientation_exchange_visiting_student
  มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ

  Jan 05 2017

  เมื่อวันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา งานต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศกว่า 161 คน อาทิ อเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส แคนาดา จีน อินโดนีเซีย ฯลฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560-2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ
  (more…)

  150_happynewyear_president
  สวัสดีปีใหม่อธิการบดี

  Dec 29 2016

  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ศาสตราจารย์ คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหา มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบกระเช้าปีใหม่จากคณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ นำโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ พิทยา จารุพูนผล คณบดีเนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่