ประกาศข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
  150_HM_The_Queen_20140808
  ม.มหิดลอินเตอร์จัดนิทรรศการวันแม่

  Aug 08 2014

  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร .มาลียา เครือตราชู คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ ลานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ โดยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียง
  (more…)

  150_st_joseph_visit_muic
  ค้นหาแนวทางการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ

  Jun 20 2014

  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (EP)) จากโรงเรียน เซนต์โยเซฟ คอนเวนต์ จำนวน 60 คน เข้าเยี่ยมชม รับฟังการบรรยายแนวทางการศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาให้แก่นักเรียนต่อไปในอนาคต พร้อมเรียนมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมอาคารเรียน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของวิทยาลัยนานาชาติด้วย (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่