สายตรงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

Upcoming Events (See Full Calendar)
ข่าวประชาสัมพันธ์
  150_NIDA_specialized
  มหิดลอินเตอร์ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา

  May 19 2017

  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับคณะบุคลากร จากสถาบันอุดมศึกษาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ในโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 9 จัดโดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ณ ห้องสัมมนา 1210 อาคาร 1 (more…)

  150_KVIS
  มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรม KVIS Pre-sessional Course 2017

  May 07 2017

  กลุ่มกลยุทธ์และพัฒนาวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์เตรียมความพร้อมทางภาษาและคณิตศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมค่ายอบรมภาษาอังกฤษ KVIS Pre-sessional Course 2017 (more…)

  150_muic_welcome_future_master_academic_shool
  มหิดลอินเตอร์ต้อนรับคณะจากโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยาบางเขน

  May 03 2017

  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยาบางเขน FAM KASET จำนวนกว่า 50 คนที่สนใจศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เข้าเยี่ยมชมเพื่อรับฟังการบรรยายแนะแนวหลักสูตรที่เปิดสอน การเตรียมตัวสอบเข้า ตลอดจนแนวทางการประกอบอาชีพ ณ ห้อง 1315 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่