ประกาศข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
  150_aunlogo
  หลักสูตรบริหารธุรกิจม.มหิดลอินเตอร์ได้รับการรับรองคุณภาพจาก AUN

  Apr 11 2014

  กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองคุณภาพจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนา คชเสนี ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network – AUN) เป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตรซึ่งออกโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เพื่อรับรองว่าหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (more…)

  150_songkran2014
  ม.มหิดล อินเตอร์จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 2557

  Apr 10 2014

  เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมฉลองเทศกาลสงกรานต์ “MUIC HAPPY SONGKRAN 2014” ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคาร 2 วิทยาลัยนานาชาติ โดยมีกิจกรรมการรดน้ำดำหัวคณบดี และผู้บริหารของวิทยาลัยฯ รับพรจากคณบดีเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย พร้อมชมการแสดงภายใต้แนวคิดยุค 80’s งานนี้ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษากว่า 150 คนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมกันอย่างครื้นเครง
  (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่