สายตรงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

Upcoming Events (See Full Calendar)
ข่าวประชาสัมพันธ์
  150_win1st_indigital_media_contest
  นักศึกษามหิดลอินเตอร์ชนะรางวัล Digital Media Design

  Mar 22 2017

  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ทีผ่านมา นายกฤติน พึ่งหรรษพร นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Comic Strip จากการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานUpgrade Your Life: Digital Media Design 2016ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ Upgrade Your Life: SEED ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน ณ Exhibition Hall ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (more…)

  150_muic_wins_best_paper_MICE_research
  ทีมวิจัยมหิดลอินเตอร์ ชนะเลิศวิจัยด้านการประชุมและนิทรรศการ

  Mar 13 2017

  เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา กลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. ศริญญา สังขะตะวรรธน์, ดร. นาเดซด้า โซโรกิน่า และอาจารย์ไว ตัก โต นำทีมนักศึกษา ได้แก่ นางสาวอารญา กาลปักษ์ และนางสาวพิมพ์บุญ ฐานวิเศษ คว้ารางวัลชนะเลิศการวิจัยหัวข้อ (more…)

  150_muic_hold_anne_frank_exhibition
  มหิดลอินเตอร์จัดนิทรรศการแอนน์ แฟรงค์

  Mar 06 2017

  เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Mr. Stefan Vervaecke, Regional Director for East Asia จากพิพิธภัณฑ์บ้านแอนน์ แฟรงก์ (Anne Frank House Museum) ประเทศเนเธอร์แลนด์ (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่