ประกาศข่าวสารและกิจกรรม
สายตรงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
เกี่ยวกับอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
  150_MUIC_job_studyabroad_fair_2015
  MUIC Job Fair & Study Abroad Fair 2015

  Jan 30 2015

  เมื่อวันที่ 28-29 มกราคมที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษา และงานการต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “MUIC Job Fair & Study Abroad Fair 2015” ณ ลานกิจกรรม อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการ สมัครงานกับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน (more…)

  150_TU_Liberal_Arts_Delegates_Visit_MUIC
  คณะศิลปศาสตร์ มธ. เยี่ยมชม MUIC

  Jan 19 2015

  เมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา อาจารย์ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดและสื่อสารมวลชน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตรนานาชาติ และเจ้าหน้าที่จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 2207 วิทยาลัยนานาชาติ (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่