ประกาศข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
  500_Orientation_Exchange_Students
  ม.มหิดล อินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติกว่า 150 คน

  Sep 16 2014

  เมื่อวันที่ 12-13 กันยายนที่ผ่านมา งานต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศกว่า 150 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ อาทิ อเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557-2558 ณ หอประชุม ณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (more…)

  150_HM_The_Queen_20140808
  ม.มหิดลอินเตอร์จัดนิทรรศการวันแม่

  Aug 08 2014

  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร .มาลียา เครือตราชู คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ ลานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ โดยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียง
  (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่