สายตรงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

Upcoming Events (See Full Calendar)
ข่าวประชาสัมพันธ์
  150_mourning_beloved_king_passes_away
  มหิดลอินเตอร์ร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

  Oct 14 2016

  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ (more…)

  150_british_columbia_international_visit_MUIC
  มหิดลอินเตอร์ต้อนรับโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย

  Oct 13 2016

  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย จำนวน 10คน เข้าเยี่ยมชมเพื่อรับฟังการบรรยายแนะแนวทางการสอบเข้า ตลอดจนรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน ณ ห้อง 3414 อาคาร 3 วิทยาลัยนานาชาติในโอกาสนี้คณะครูและนักเรียนได้พูดคุยซักถามข้อมูลกับอาจารย์และผู้แทนนักศึกษาจากสาขาวิชาที่สนใจ (more…)

  150_waikru_2016
  มหิดลอินเตอร์จัดพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2559-2560

  Oct 06 2016

  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 1 โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี สิงหนิยม รองคณบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และตัวแทนนักศึกษาทุกระดับชั้น (more…)

สิ่งพิมพ์เผยแพร่่