นศ.มหิดลอินเตอร์ชนะเลิศ Famelab2018 พร้อมไปอังกฤษกับเฌอปราง BNK48
May 02 2018
150_muic_student_win_famelab_2018

เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา นายอภิวิชญ์ เหมะจันทร นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ประจำปี Famelab Thailand 2018 จัดโดย (more…)


หนังสั้นนักศึกษามหิดลอินเตอร์คว้าที่ 2 จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์
Mar 25 2018
150_student2nd_D7days

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา นายศตเมธ กรรณสูต นายวรินทร์ คานิโย และนายสิรวิชญ์ เอื้อครองธรรม จากทีม Matchstick Production นักศึกษาหลักสูตรจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หนังสั้นเรื่อง (more…)


นศ.มหิดลอินเตอร์ร่วมประชุม Model ASEM Spinoff ที่สิงคโปร์
Mar 02 2018
150_ICCU_model_speech_skill

นางสาวสุธิดา ซาง นักศึกษาสาขาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการประชุม 5th Model ASEM Spinoff จัดโดย Ridge View Residential College ร่วมกับ Asia-Europe Foundation และ National Youth Council ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคมที่ผ่านมา
(more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์ คว้าสองรางวัลใหญ่จากเวที Invent for the Planet
Feb 28 2018
150_science_stu_swee_top_prized

นางสาว สุชานุช พิริยสถิต นางสาว สุชานันท์ พิริยสถิต นางสาววนัชชา หล่อไพบูลย์ นางสาวอาทิตยา รัศมินทราทิพย์ จากทีม IC the Future คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทและนางสาว สวรินทร์ สดแสงสุก นาย พงศวุฒิ นาคนวล จากทีม BIN 48 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทจากการแข่งขัน Invent for the Planet ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (more…)


นศ.มหิดลอินเตอร์สุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศ Foodinnopolis Innovation Contest 2017
Feb 14 2018
150_science_student_win_grand_prize_food

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาว ทนัชชา วิเชียรกัลยารัตน์ และนางสาวกมลพร อิทธิสุรสิงห์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชยานันต์ หงษ์ฟ้า ร่วมระดมสมองรวมพลังคิดค้นและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ (more…)


มหิดลอินเตอร์รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีปี 2560
Oct 09 2017
150_MUIC_award_safety

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมานางสมลักษณ์ ลันสุชีพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ เป็นตัวแทนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้ารับโล่รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดีประจำปี 2560” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ (more…)


นศ.มหิดลอินเตอร์ชนะเลิศประกวดหนังสั้น“ความดี” ตามพระบรมราโชวาทฯ
Sep 29 2017
150_Matchstick_win

เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา นายศตเมธ กรรณสูต นายกฤตย์ ตัณฑุลเวศม์ และนางสาวมาริสา คิทเทลเบอร์เกอร์ จากทีม MatchStick Production พร้อมคณะทำงานได้แก่ นายวรินทร์ คานิโย นายธารารินทร์ พรหมสุวรรณ นายฉันทัช พรหมเงิน นายเมธพนธ์ แพรกทอง นางสาวกชพรรณ กรณี นายสิรวิชญ์ เอื้อครองธรรม นายใบบุญ บุญนายก และ Sagar Singh Sivaraman นักศึกษาสาขาการผลิตสื่อภาพยนตร์ (more…)


นศ.มหิดลอินเตอร์คว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 29
Aug 31 2017
150_win_bronze_SEA_game_2017

ขอแสดงความยินดีกับนายศิรวิชญ์ เต็มมาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬายิงปืน ดับเบิ้ลแทรป ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 29 (more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์คว้ารางวัล Indonesian Speech Contest 2017
Jun 29 2017
150_indoesian_speech

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา นางสาว Aiyamee Isma-el นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแข่งขัน Indonesian Speech Contest 2017 จัดโดยสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย (more…)


ศิษย์เก่ามหิดลอินเตอร์ได้รับพระราชทานทุนจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Apr 12 2017
150-MUIC-Alumna-Receives-Scholarship

นางสาวแพรพลอย พงษ์ภมร ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังศึกษาด้าน Embryology and Stem Cell ณ University College London ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษา “วราพัฒน์” ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับทุนการศึกษาวราพัฒน์ประจำปี 2559 (more…)


Featured News & Events
 • 150_field_trip มหิดลอินเตอร์ร่วมกับสมุทรสาครพัฒนาเมืองจัดพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุม... ,

  เมื่อวันที่ 16 -17 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (THM-MUIC) ร่วมกับ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม จัดโครงการ “เส้นทางท่องเที่ยวนำร่องชุมชนและประวัติศาสตร์ท่าฉลอม” ภายใต้แนวคิด

 • 150_finaltouch_2018 มหิดลอินเตอร์จัดพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ปี 2561 ,

  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ THE MUIC FINAL TOUCH 2018” ให้แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560-2561 จำนวน 757 คน โดยมีรองศาสตราจารย์…

 • 150_muic_join_tree_planing มหิดลอินเตอร์ร่วมปลูกต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ,

  วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ “ปลูกรัก ฮัก MU” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • 150_visitor_singpore มหิดลอินเตอร์ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ ,

  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก Singapore International School of Bangkok (SISB) เข้ารับฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ ณ ห้อง 3414 อาคาร 3 วิทยาลัยนานาชาติ

 • 150_startup_thailand นักศึกษามหิดลอินเตอร์ร่วมประกวด “Start Up Thailand U League” ,

  เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายอร่าม อร่ามอรุณศรี, นายฉัตร์ชัย ชินก้องไกร, นาย Tin Duc Truong และนางสาวญาณิศา สรวลเส นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ และนายวรวรรษ รักวงษ์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • dean_20180516 มหิดลอินเตอร์ร่วมหารือด้าน Glass Lab กับ JICA ,

  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรศ.ดร.ปกรณ์ บวรสมบัติ ประธานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และผศ.ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับทีมงาน JICA (Japan International Cooperation Agency)

 • 150_THM_WNWTO หลักสูตรการท่องเที่ยวมหิดลอินเตอร์ได้รับพิจารณามาตรฐานสากล TedQual ,

  มื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคมที่ผ่านมา กลุ่มสาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ วิทยาลัยนานาขาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Aurora Pedro , UNWTO.TedQual Auditor จาก TedQual (Tourism Education Quality) องค์การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ

 • 150_hold_business_talk มหิดลอินเตอร์จัดเสวนาด้านธุรกิจและผู้ประกอบการครั้งที่ 1 ,

  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมเครือข่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ จัดงานเสวนาด้านธุรกิจและผู้ประกอบการครั้งที่ 1 “The 1st Annual Business and Entrepreneurial Talk” ภายใต้หัวข้อ

 • 150_muic_student_win_famelab_2018 นศ.มหิดลอินเตอร์ชนะเลิศ Famelab2018 พร้อมไปอังกฤษกับเฌอปราง BNK48 ,

  เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา นายอภิวิชญ์ เหมะจันทร นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ประจำปี Famelab Thailand 2018 จัดโดย

 • 150_mu_safeday มหิดลอินเตอร์คว้า 1 ใน 5 ส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่จัดทำแผนป้องกันและระง... ,

  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดงาน Safety day 2nd “A day of Fire safety” พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ 5 ส่วนงาน