นักศึกษามหิดลอินเตอร์ได้รางวัลออกแบบระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา นางสาว เฮจิ อัน นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลล ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลการออกแบบระดับนานาชาติ ประเภทนักศึกษา Outstanding Achievement Winner in the Student Category จาก HOW International Design Awards ท่ามกลางผลงานเข้าประกวดกว่าหนึ่งพันชิ้นจากนักศึกษาทั่วโลกจากผลงานชื่อ “Upon a Doi” (more…)


มหิดลอินเตอร์ผ่านการรับรองระดับดีเยี่ยมจากสำนักงานสีเขียว

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 รศ.นพ. พิทยา จารุพูนผล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่รางวัลในโอกาสที่ผ่านการรับรองการเป็นหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม ปี 2559 จากพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม (more…)


มหิดลอินเตอร์รับรางวัลดีเด่นจากการประกวด Thailand Energy Awards 2016

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2016 จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี โดยมี พลเอก. อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ (more…)


นศ.มหิดล อินเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน

เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวฐิตารีย์ ลภนะพันธุ์ และ นายจุนเฮง แซ่เซีย นักศึกษาชมรมโต้สาระวาที วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 ในรอบชิงชนะเลิศและได้รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ (more…)


ทีมโต้วาที มหิดล อินเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศ “The 11thEUTH Debate Championship”

เมื่อวันที่ 5-9 สิงหาคม 2559 ชมรมโต้สาระวาที (MUIC Debate Club) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ “The 11th European Union Thailand National Inter-Varsity Debate Championship” จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและชุมนุมปาฐกถาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ (more…)


นศ.มหิดลอินเตอร์สุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศโลโก้100ปีสาธารณสุขไทย

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา นางสาวพรสินี บุญชัยสิทธิ์พงศ์ และนายกานต์พิสุทธิ์ ยุกตานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) (more…)


คณบดีมหิดลอินเตอร์ได้รับรางวัลแสงดาวแห่งความดี

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “แสงดาวแห่งความดี ประจำปี 2559” จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ณ สโมสรทหารบก โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้ผู้ที่กระทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในสาขาต่างๆ (more…)


มหิดลมอบทุนการศึกษาหลักสูตร 2 ปริญญาแก่นศ.แพทย์

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 2 คน ได้รับทุนการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงหลักสูตร 2 ปริญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาลัยนานาชาติและมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ

นายจันดรา บาฮาดู นักศึกษาชาวพม่า ซึ่งได้ผ่านการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาลัยนานาชาติ (more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์เป็นประธานสภานักศึกษาคนล่าสุด

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 3 คน ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ นายมิญช์ อินทพิเชฎฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดำรงตำแหน่งประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวนวลปราง ฤทธีภมร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวพัชราภรณ์ โชคบุญสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลประกวดแผนการตลาดฟิลิปส์

นายปิยวัฒน์ แสงประเสริฐกฤต นาย Roman Svetkin และนาย Hayeong Oh นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแข่งขันวางแผนทางการตลาด “Philips Marketing Plan Competition 2016” ในชื่อทีม “Zero to Hero” จัดโดยบริษัท ฟิลิปส์อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยทีมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อนำเสนอแผนงานต่อผู้บริหารของบริษัทฟิลิปส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (more…)


Featured News & Events
 • 150_visitor_panyarat มหิดลอินเตอร์ต้อนรับโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ,

  เมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ จำนวนกว่า 50 คน เข้ารับฟังบรรยายแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับนานาชาติ การเลือกคณะและรายละเอียดหลักสูตร ตลอดจนการประกอบอาชีพในอนาคต ณ ห้องสัมมนา 1021 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ

 • 150_muic_hold_orientation_2018 มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน ,

  เมื่อวันที่ 4-5 มกราคมที่ผ่านมา งานการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2017-2018 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 อาคาร 1 ในโอกาสนี้ อาจารย์ไบรอัน…

 • 150_volunteer_kabinburi มหิดลอินเตอร์จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ,

  เมื่อวันที่ 11-20 ธันวาคมที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษาสมาชิกชมรมอาสาและพัฒนาชุมชน (Volunteer Club) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลกว่า 70 คน เดินทางไปทำกิจกรรม “โครงการค่ายอาสาและพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560” ณ โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 • 150_vistor_Best_school โรงเรียนนานาชาติบูรพาพัฒนศาสตร์เยี่ยมชมมหิดลอินเตอร์ ,

  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา อาจารย์ไบรอัน ฟิลลิปส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศเครือข่ายสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.แก้วตา ม่วงเกษม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติบูรพาพัฒนศาสตร์

 • 150_satree_phuket มหิดลอินเตอร์ให้การต้อนรับคณะฯจากสตรีภูเก็ต ,

  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตจำนวนกว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ ณ ห้องสัมมนา 1210 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้นักเรียนได้ทดลองทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ Pre-TOEFL

 • 150_conduct_fire_drill มหิดลอินเตอร์ ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560 ,

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 ณ อาคารอทิตยาทร

 • ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนที่จอดรถ อาคารอทิตยาทร ประจำปีการศึกษา 1/2560 ,

  อาคารอทิตยาทร ให้บริการที่จอดรถสำหรับนักศึกษาที่ชั้น B2 – B3 คิดอัตราเหมาจ่าย 4,000 บาท สามารถจอดรถได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 30 เมษายน 2561 มีกำหนดช่วงเวลาลงทะเบียนดังนี้

  ลงทะเบียน
  27 พฤศจิกายน…

 • 150_sing_MUOU มหิดลอินเตอร์ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนกายอุปกรณ์ สิรินธร คณะ... ,

  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.พญ. นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 150_animal_lovers_club_tutles ชมรมสัตว์โลกเพื่อนรัก ร่วมกันปล่อยเต่าทะเลลงสู่อ่าวไทย ,

  เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ชมรมสัตว์โลกเพื่อนรัก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 44 คน

 • 150_welcome_walailak แลกเปลี่ยนองค์ความรู้นานาชาติระหว่างสถาบัน ,

  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณสมลักษณ์ ลันสุชีพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ และอาจารย์ไมเคิล แนกลิส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ