มหิดลอินเตอร์ผ่านการรับรองระดับดีเยี่ยมจากสำนักงานสีเขียว
Dec 07 2016
150_muic_receives_green_office_award_2016

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 รศ.นพ. พิทยา จารุพูนผล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่รางวัลในโอกาสที่ผ่านการรับรองการเป็นหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม ปี 2559 จากพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม (more…)


มหิดลอินเตอร์รับรางวัลดีเด่นจากการประกวด Thailand Energy Awards 2016
Dec 06 2016
150_muic_wins_thailand_energy_award_2015

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2016 จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี โดยมี พลเอก. อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ (more…)


นศ.มหิดล อินเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน
Aug 24 2016
150_MUIC_student_win_ASEAN_human_right_debate

เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวฐิตารีย์ ลภนะพันธุ์ และ นายจุนเฮง แซ่เซีย นักศึกษาชมรมโต้สาระวาที วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 ในรอบชิงชนะเลิศและได้รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ (more…)


ทีมโต้วาที มหิดล อินเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศ “The 11thEUTH Debate Championship”
Aug 23 2016
150_EU-th-debate-champion

เมื่อวันที่ 5-9 สิงหาคม 2559 ชมรมโต้สาระวาที (MUIC Debate Club) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ “The 11th European Union Thailand National Inter-Varsity Debate Championship” จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและชุมนุมปาฐกถาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ (more…)


นศ.มหิดลอินเตอร์สุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศโลโก้100ปีสาธารณสุขไทย
Jul 11 2016
150_FAA_student_won_Logo

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา นางสาวพรสินี บุญชัยสิทธิ์พงศ์ และนายกานต์พิสุทธิ์ ยุกตานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) (more…)


คณบดีมหิดลอินเตอร์ได้รับรางวัลแสงดาวแห่งความดี
May 11 2016
150_dean_get_award_20161205

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “แสงดาวแห่งความดี ประจำปี 2559” จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ณ สโมสรทหารบก โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้ผู้ที่กระทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในสาขาต่างๆ (more…)


มหิดลมอบทุนการศึกษาหลักสูตร 2 ปริญญาแก่นศ.แพทย์
Mar 03 2016
150_st_george_scholar

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 2 คน ได้รับทุนการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงหลักสูตร 2 ปริญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาลัยนานาชาติและมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ

นายจันดรา บาฮาดู นักศึกษาชาวพม่า ซึ่งได้ผ่านการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาลัยนานาชาติ (more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์เป็นประธานสภานักศึกษาคนล่าสุด
Feb 16 2016
150_muic_student_occupy_top_mu_council_posts

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 3 คน ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ นายมิญช์ อินทพิเชฎฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดำรงตำแหน่งประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวนวลปราง ฤทธีภมร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวพัชราภรณ์ โชคบุญสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลประกวดแผนการตลาดฟิลิปส์
Jan 30 2016
150_business_student_runner-up-in-marketing_plan_contest

นายปิยวัฒน์ แสงประเสริฐกฤต นาย Roman Svetkin และนาย Hayeong Oh นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแข่งขันวางแผนทางการตลาด “Philips Marketing Plan Competition 2016” ในชื่อทีม “Zero to Hero” จัดโดยบริษัท ฟิลิปส์อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยทีมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อนำเสนอแผนงานต่อผู้บริหารของบริษัทฟิลิปส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์สุดเจ๋งนำเสนอนวัตกรรมร่วมกับสถานทูตดัชท์
Jan 30 2016
150_join_dutch_embassy_event

น.ส. จิราพัชร ศรีสิทธิรักษ์ นักศึกษาวิชาการเงิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม “Orange ASEAN Urban Eco-Design Factory” จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และองค์กรเอกชน เพื่อให้นักศึกษาและกลุ่มคนวัยทำงานจากประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศในกลุ่มอาเซียน ร่วมกันคิดนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม (more…)


Featured News & Events
 • 150_salle_busness แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ ,

  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทนา อุดมกิจ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ

 • 150_waikru_2018 มหิดลอินเตอร์จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2018 ,

  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้แทนนักศึกษาทุกระดับชั้น นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ศิษย์เก่า

 • 150_inner_peace_2018 ชมรม Inner Peace จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ,

  ชมรมบัณฑิตทางโลกบัณฑิตทางธรรม วิทยาลัยนานาชาติ (MUIC Inner Peace Club) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00-9.30น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน…

 • 150_wealth_campus มหิดลอินเตอร์จับมือโพสต์ทูเดย์จัด Wealth Campus ,

  เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ จัดกิจกรรม Post Today Wealth Campus @MUIC โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ผลถานุกิติถาวร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ

 • 150_dean_chulatida คณบดีวิทยาลัยนานาชาติท่านใหม่ ,

  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคนใหม่ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 150_dean_01 คณบดีท่านใหม่วิทยาลัยนานาชาติ ,

  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตลอดจนคณาจารย์และพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าถวายสักการะศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง และสิ่งศักสิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

 • 150-AUN-QA หลักสูตรท่องเที่ยวมหิดลอินเตอร์หนึ่งเดียวในไทยรับมาตรฐานอาเซียน ,

  เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดี พร้อมด้วย ดร.โรเบิร์ตโต บรูโน่ ก๊อซโซลี่ ประธานกลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเข้ารับประกาศนียบัตรผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

 • 150_co-working_space มหิดลอินเตอร์รับมอบคุรุภัณฑ์การศึกษา ,

  เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นพ. พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับมอบการสนับสนุนครุภัณฑ์ ต้นแบบห้อง Co-working Space ชั้น 3 และครุภัณฑ์ประจำห้อง Multipurpose ชั้น G

 • 150_MOU_sep_07 มหิดลอินเตอร์จับมือทำ MOU กับรร.มัธยมชั้นนำทั่วประเทศ ,

  วันที่ 7 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ MUIC Excellence Entrance Track (MEET) กับผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจำนวนกว่า 20

 • 150_se-1st-trimester_180907_0003 มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติกว่า 200 คน ,

  เมื่อวันที่ 6-7 กันยายนที่ผ่านมา หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2018-2019 จำนวน 210 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมัน ฝรั่งเศส…