คณบดีมหิดลอินเตอร์ได้รับรางวัลแสงดาวแห่งความดี

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “แสงดาวแห่งความดี ประจำปี 2559” จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ณ สโมสรทหารบก โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้ผู้ที่กระทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในสาขาต่างๆ (more…)


มหิดลมอบทุนการศึกษาหลักสูตร 2 ปริญญาแก่นศ.แพทย์

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 2 คน ได้รับทุนการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงหลักสูตร 2 ปริญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาลัยนานาชาติและมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ

นายจันดรา บาฮาดู นักศึกษาชาวพม่า ซึ่งได้ผ่านการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาลัยนานาชาติ (more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์เป็นประธานสภานักศึกษาคนล่าสุด

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 3 คน ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ นายมิญช์ อินทพิเชฎฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดำรงตำแหน่งประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวนวลปราง ฤทธีภมร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวพัชราภรณ์ โชคบุญสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลประกวดแผนการตลาดฟิลิปส์

นายปิยวัฒน์ แสงประเสริฐกฤต นาย Roman Svetkin และนาย Hayeong Oh นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแข่งขันวางแผนทางการตลาด “Philips Marketing Plan Competition 2016” ในชื่อทีม “Zero to Hero” จัดโดยบริษัท ฟิลิปส์อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยทีมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อนำเสนอแผนงานต่อผู้บริหารของบริษัทฟิลิปส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์สุดเจ๋งนำเสนอนวัตกรรมร่วมกับสถานทูตดัชท์

น.ส. จิราพัชร ศรีสิทธิรักษ์ นักศึกษาวิชาการเงิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม “Orange ASEAN Urban Eco-Design Factory” จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และองค์กรเอกชน เพื่อให้นักศึกษาและกลุ่มคนวัยทำงานจากประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศในกลุ่มอาเซียน ร่วมกันคิดนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม (more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลเต้น To be Number One

เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา นางสาวอัญชลี วิลด์กัช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประธานชมรมเชียร์และเต้น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีม “Zion Dance Crew” ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรม “To be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2016” ณ (more…)


คณบดีมหิดลอินเตอร์รับรางวัลนักการสารธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่น “รางวัลชัยนาทนเรนทร” ประเภทบริหาร จากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการศึกษาภาครัฐที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มอบรางวัลแก่บุคคลที่มีผลงานด้านสาธารณสุขดีเด่นในระดับประเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญพระนาม “ชัยนาทนเรนทร” (more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์เข้าร่วมประชุมสุดยอด One Young World Summit 2015

นายธนชัย เรืองชัยสิทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการคัดเลือกจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคม (Thai Young Leaders Programme) ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ของโลก (more…)


นศ.มหิดลอินเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบแอนิเมชั่นจาก TACGA

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา นาย กฤติน พึ่งหรรษพร นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานแอนิเมชั่นภายใต้หัวข้อ “The Power of Choice. พลังทางเลือก” จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) ร่วมกับบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล (WD) ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท (more…)


อาจารย์มหิดลอินเตอร์คว้ารางวัล Emerald Business Case Writing Competition

ดร. รสิ คุณภัทรวงศ์ อาจารย์กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน กรณีศึกษาการเรียนการสอน “MBS/Emerald Business Case Writing Competition 2014-2015” จัดโดยคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ Emerald Group Publishing Limited (EMERALD) ประเทศอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ (more…)


Featured News & Events
 • 150_wecome_ramkahaeng มหิดลอินเตอร์ต้อนรับโรงเรียนนานาชาติ แอ๊ดเวนต์ รามคำแหง ,

  เมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา ดร.ไบรอัน ฟิลลิปส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติรามคำแหง แอ๊ดเวนต์ จำนวนกว่า 50 คน

 • 150_songkran_2018 มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมสงกรานต์ 2018 ,

  เมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานจัดกิจกรรม “สงกรานต์…ย้อนยุค…สนุก สุข สดชื่น ระรื่น นะออเจ้า ชาว MUIC” เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร โดยร่วมกันทำกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อาทิ

 • 150_muic_celebrate_32nd_03 มหิดลอินเตอร์ฉลองครบรอบ 32 ปี พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านการออกแบบ miniTCDC ,

  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และพนักงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญ

 • 150_student2nd_D7days หนังสั้นนักศึกษามหิดลอินเตอร์คว้าที่ 2 จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ,

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา นายศตเมธ กรรณสูต นายวรินทร์ คานิโย และนายสิรวิชญ์ เอื้อครองธรรม จากทีม Matchstick Production นักศึกษาหลักสูตรจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หนังสั้นเรื่อง

 • 150_musical_notes_chemistry บทสัมภาษณ์เฌอปรางในวารสาร Royal Society Open Science (RSOS) ,

  นางสาวเฌอปราง อารีย์กุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่เรารู้จักกันดีในฐานะกัปตันวง BNK48 และยังมีรางวัลด้านบุคคลตัวอย่างทางการศึกษา ด้านคุณธรรม และพุทธศาสนาระดับชาติการันตีอยู่ไม่ขาดสาย แถมอีกบทบาทหนึ่งในฐานะที่เป็น Research Assistant (ผู้ช่วยวิจัย) ด้านที่ถนัดและรักที่จะเรียนรู้ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด พบกับบทสัมภาษณ์เฌอปรางในด้านการเป็นผู้ช่วยวิจัย จากวารสาร Royal…

 • 150_visitor_kasetsart_university ศึกษาดูงานเครือข่ายต่างประเทศ ,

  เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชินศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผลและบุคลากรฝ่ายการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 150_ICCU_model_speech_skill นศ.มหิดลอินเตอร์ร่วมประชุม Model ASEM Spinoff ที่สิงคโปร์ ,

  นางสาวสุธิดา ซาง นักศึกษาสาขาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการประชุม 5th Model ASEM Spinoff จัดโดย Ridge View Residential College ร่วมกับ Asia-Europe Foundation และ National…

 • 150_science_stu_swee_top_prized นักศึกษามหิดลอินเตอร์ คว้าสองรางวัลใหญ่จากเวที Invent for the Planet ,

  นางสาว สุชานุช พิริยสถิต นางสาว สุชานันท์ พิริยสถิต นางสาววนัชชา หล่อไพบูลย์ นางสาวอาทิตยา รัศมินทราทิพย์ จากทีม IC the Future คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทและนางสาว สวรินทร์ สดแสงสุก…

 • 150_iccu_un4mun_event นักศึกษามหิดลอินเตอร์ได้รับเลือกทำกิจกรรมร่วมกับ UN ,

  เมื่อวันที่ 17-20 มกราคมที่ผ่านมา นางสาว Rosemary Gosteli Dela Cruz นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ UN4MUN Southeast Asia Conference 2018 (USEAC)…

 • 150_IDP_IELTS มหิดลอินเตอร์จับมือ IDP IELTS เปิดศูนย์สอบ ,

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลและ คุณวราภรณ์ ธรรมจรีย์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ไอดีพี
  เอดยูเคชั่น เซอร์วิสเซส