นศ.มหิดลอินเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบแอนิเมชั่นจาก TACGA
Oct 12 2015
150_FAA_TACGA

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา นาย กฤติน พึ่งหรรษพร นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานแอนิเมชั่นภายใต้หัวข้อ “The Power of Choice. พลังทางเลือก” จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) ร่วมกับบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล (WD) ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท (more…)


อาจารย์มหิดลอินเตอร์คว้ารางวัล Emerald Business Case Writing Competition
Aug 07 2015
150_muic_ba_lecture_wins

ดร. รสิ คุณภัทรวงศ์ อาจารย์กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน กรณีศึกษาการเรียนการสอน “MBS/Emerald Business Case Writing Competition 2014-2015” จัดโดยคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ Emerald Group Publishing Limited (EMERALD) ประเทศอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ (more…)


นศ.มหิดลอินเตอร์ปลื้มเข้ารับเยาวชนดีเด่น
Jul 03 2015
150_the_best_youth

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา นายธนชัย เรืองชัยสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 11 เยาวชนสาขาคนดีศรีนันทนาการ และเข้าเฝ้ารับประทาน “โล่เกียรติคุณประทานเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2557 สาขาเยาวชนดีเด่น”จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ (more…)


นศ มหิดลอินเตอร์คว้าชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ
Mar 19 2015
150_social_science_students_wins_Thailand_public_speaking_competition_2015

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 นางสาว ฐิตารีย์ ลภนะพันธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมการพูดภาษาอังกฤษประจำประเทศไทย ณ โรงแรมสุโกศล (more…)


คณบดีวิทยาลัยนานาชาติรับรางวัลคนดีของแผ่นดินประจำปี 2558
Feb 27 2015
150_dean_award_2558

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณรางวัล “คนดีของแผ่นดิน” ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดยมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา แก่รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (more…)


นศ.มหิดล อินเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศต่อยอดค่ายการเงินทิสโก้
Feb 18 2015
150_MUIC_wins_1st_prize_in_finance_contest

เมื่อเร็วๆนี้ นายธนทัต มัตยะสุวรรณ และ นายภคิน ตั้งมงคลสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 3สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานกิจกรรมต่อยอดค่ายการเงินทิสโก้ระดับอุดมศึกษา TISCO YOUNG FINANCIAL PLANNER 2 ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท (more…)


นศ.มหิดล อินเตอร์เข้าร่วมโครงการเยาวชนอาเซียน
Feb 16 2015
150_AUN_2015

เมื่อวันที่ 18 -25 มกราคม 2558 นางสาว พลอยไพลิน สุนทรจัมปกะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ได้เป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเยาวชนอาเซียน (more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์เข้าร่วมสภานักศึกษามหิดล
Feb 12 2015
150_3_MUIC_students_in_university_student_council

เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 3 คนได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของวิทยาลัยฯ ในสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2015 นักศึกษาทั้ง 3 คนได้แก่ นางสาวอรณัส แท่นประเสริฐกุล ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับตำแหน่งรองประธาน นางสาวไพลิน สิทธิสมวัฒนา (more…)


ม.มหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศเว็บไซต์สิ่งแวดล้อม
Nov 18 2014
150_best_environmental_website

เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัลโครงการประกวดเว็บไซต์ด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ของ UI Greenmetric world University Ranking แก่นายสิทธา ครุฑแสง หัวหน้างานปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผลปรากฎว่าวิทยาลัยฯได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (more…)


ม.มหิดล อินเตอร์จัดเวิร์กช็อปร่วมกับแอนิเมเตอร์ชื่อดังของโลก
Oct 17 2014
150_cohost_major_french_animation_event

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ จัด“เทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทย-ฝรั่งเศสครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 16-19 ต.ค. 2557 ณ โรงภาพยนตร์เอสเอฟ เซ็นทรัลเวิลด์ และในวันที่ 17 ต.ค. เปิดอบรมเวิร์กช็อป แอนิเมชั่นฟรีโดย มร. อเลกซองดร์ เอบัวยอง (Mr. Alexandre Heboyan) แอนิเมเตอร์ชื่อดังจากดรีมเวิร์คส์และผู้กำกับชาวฝรั่งเศส ซึ่งมีผลงานภาพยนตร์แอนิเมชั่นหลายเรื่องมาเป็นถ่ายทอดความรู้ ณ (more…)


Featured News & Events
 • มหิดลอินเตอร์จัดงานศิลปนิพนธ์ “Little Big Ideas: Communication Design Thesis Show 2018” ,

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดนิทรรศการ แสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “Little Big Ideas: Communication Design Thesis Show 2018” โดยนักศึกษาหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม จำนวน 13 ผลงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษา ได้มีโอกาสแสดงผลงานออกสู่สายตาบุคคลภายนอก รวมทั้งเป็นการแนะนำหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น…

 • 150_thai_team_korean_football นศ.มหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลจากการแข่งฟุตบอลที่เกาหลี ,

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม-3 มิถุนายนที่ผ่านมา นายอริยธัช ธนะรัตน์สรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน และนายแดเรียส จิระสานต์ นักศึกษาสาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมจากประเทศไทย

 • 150_EMP_thesis_exhibition_01 มหิดลอินเตอร์จัดนิทรรศการ EMP Thesis Exhibition 2018” ,

  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “EMP Thesis Exhibition 2018” ภายใต้แนวคิด “สะท้อน” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิชาสร้างสรรค์สื่อบันเทิง

 • 150_provide_training_9_school มหิดลอินเตอร์เซ็น MOU กับศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ,

  วันที่ 5 กรกฎาคม 61 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง งบประมาณ ปี ๒๕๖๑ โดย

 • 150_student_win_award_youth_ecosperity_dialogue นศ.มหิดลอินเตอร์ รับรางวัล Best Performing Student Awards จาก YED 2018 ,

  เมื่อวันที่ 3-7 กรกฎาคมที่ผ่านมา นางสาวปานาวัลย์ วโนทยาพิทักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมโครงการ Youth Ecosperity Dialogue 2018 (YED 2018) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชุม

 • 150_EdPEX_2561 มหิดลอินเตอร์รับการตรวจประเมิน EdPEx ประจำปี 2561 ,

  เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์นายแพทย์ พิทยา จารุพูนผล คณบดีพร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

 • 150_volunteer_club_plants_tree มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมอาสาปลูกต้นไม้ ,

  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา ชมรมอาสาและพัฒนาชุมชน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC Volunteer Club) จัดกิจกรรมอาสาปลูกต้นไม้ ณ อุทยานแห่งชาติไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

 • 150-SMO-Go-Wild สโมสรนักศึกษามหิดลอินเตอร์ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ,

  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนทีผ่านมา สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “SMO go Wild” ณ บ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อให้สมาชิกสโมสรนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 • 150_field_trip มหิดลอินเตอร์ร่วมกับสมุทรสาครพัฒนาเมืองจัดพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุม... ,

  เมื่อวันที่ 16 -17 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (THM-MUIC) ร่วมกับ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม จัดโครงการ “เส้นทางท่องเที่ยวนำร่องชุมชนและประวัติศาสตร์ท่าฉลอม” ภายใต้แนวคิด

 • 150_finaltouch_2018 มหิดลอินเตอร์จัดพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ปี 2561 ,

  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ THE MUIC FINAL TOUCH 2018” ให้แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560-2561 จำนวน 757 คน โดยมีรองศาสตราจารย์…