นศ.มหิดล อินเตอร์เข้าร่วมโครงการเยาวชนอาเซียน

เมื่อวันที่ 18 -25 มกราคม 2558 นางสาว พลอยไพลิน สุนทรจัมปกะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ได้เป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเยาวชนอาเซียน (more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์เข้าร่วมสภานักศึกษามหิดล

เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 3 คนได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของวิทยาลัยฯ ในสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2015 นักศึกษาทั้ง 3 คนได้แก่ นางสาวอรณัส แท่นประเสริฐกุล ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับตำแหน่งรองประธาน นางสาวไพลิน สิทธิสมวัฒนา (more…)


ม.มหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศเว็บไซต์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัลโครงการประกวดเว็บไซต์ด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ของ UI Greenmetric world University Ranking แก่นายสิทธา ครุฑแสง หัวหน้างานปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผลปรากฎว่าวิทยาลัยฯได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (more…)


ม.มหิดล อินเตอร์จัดเวิร์กช็อปร่วมกับแอนิเมเตอร์ชื่อดังของโลก

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ จัด“เทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทย-ฝรั่งเศสครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 16-19 ต.ค. 2557 ณ โรงภาพยนตร์เอสเอฟ เซ็นทรัลเวิลด์ และในวันที่ 17 ต.ค. เปิดอบรมเวิร์กช็อป แอนิเมชั่นฟรีโดย มร. อเลกซองดร์ เอบัวยอง (Mr. Alexandre Heboyan) แอนิเมเตอร์ชื่อดังจากดรีมเวิร์คส์และผู้กำกับชาวฝรั่งเศส ซึ่งมีผลงานภาพยนตร์แอนิเมชั่นหลายเรื่องมาเป็นถ่ายทอดความรู้ ณ (more…)


นศ.ม.มหิดล อินเตอร์คว้ารางวัลออกแบบเค้กประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 นักศึกษาภาควิชาการจัดการบริการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ น.ส.อพิชญา ลีวัฒนาพรและ น.ส.ชนวรรรณ วงศ์พานิช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากผลงานการออกแบบเค้กชื่อ “Julianna” พร้อมกันนี้นายสุรพัทร ศรีรัตโนภาส และน.ส.วรมน เกตุเสริมสุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากผลงานการสร้างสรรค์เค้ก “Opera Cake Choc Mousse” ในการแข่งขันประกวดแต่งหน้าเค้กที่ใหญ่ที่สุดของประเทศประจำปี 2557 (more…)


ม.มหิดล อินเตอร์รักษาแชมป์โต้วาทีภาษาอังกฤษระดับประเทศไทยอีกสมัย

ชมรมโต้สาระวาที วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมี นายปัญญารักษ์ โรเก้ นายณรงค์พล สาธรณ์ และนาย Zaw Htun คว้าแชมป์ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากเวที “โต้สาระวาทีสหภาพยุโรป-ไทยครั้งที่ 9” (The 9th EU-Thailand National Intervarsity Debate Championship) พร้อมรางวัลนักพูดดีเด่นจากนายปัญญารักษ์ โรเก้อีกหนึ่งรางวัลด้วย

การแข่งขันในโต้สาระวาทีนี้เป็นการแข่งขันโต้สาระวาทีในระดับภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (more…)


ม.มหิดล อินเตอร์เข้าร่วมงานการศึกษาระดับโลก

เมื่อวันที่ 25-30 พฤษภาคมที่ผ่านมา ดร.ชาร์ลส์ วินดิช รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ อาจารย์สุมาลี วิเศษรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ชมพูนุท ผ่องจิตร์ ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมนิทรรศการ และงานประชุม North American Association of Foreign Student Advisor (NAFSA) Annual Conference and Expo 2014 ซึ่งเป็นการประชุมและนิทรรศการการศึกษาระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี (more…)


หลักสูตรบริหารธุรกิจม.มหิดลอินเตอร์ได้รับการรับรองคุณภาพจาก AUN

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองคุณภาพจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนา คชเสนี ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network – AUN) เป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตรซึ่งออกโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เพื่อรับรองว่าหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (more…)


บุคลากรและอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ เสนองานวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น

บุคลากรและอาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมและเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Education 2013 ครั้งที่ 5 จัดขึ้น ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2013 โดยนายจอร์จ อมูราโอ บรรณาธิการนิตยสาร Kaleidoscope ของวิทยาลัยนานาชาติ ได้เสนองานวิจัยในหัวข้อ “Determining Demand in the Thai Job Market for Communications-Related Degree Title: A Survey of an Online Job Website” (more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์ ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำเยาวชนที่ประเทศญีปุ่น

นายภัทรดล กิจเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชั่น นายอนณ สำรวลหรรษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายธีร์ธวัช ใต้ฟ้ายงวิจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการผลิตสื่อภาพยนตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำเยาวชนแห่งเอเชียและญี่ปุ่น (more…)


Featured News & Events
 • 150_visitor_panyarat มหิดลอินเตอร์ต้อนรับโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ,

  เมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ จำนวนกว่า 50 คน เข้ารับฟังบรรยายแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับนานาชาติ การเลือกคณะและรายละเอียดหลักสูตร ตลอดจนการประกอบอาชีพในอนาคต ณ ห้องสัมมนา 1021 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ

 • 150_muic_hold_orientation_2018 มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน ,

  เมื่อวันที่ 4-5 มกราคมที่ผ่านมา งานการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2017-2018 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 อาคาร 1 ในโอกาสนี้ อาจารย์ไบรอัน…

 • 150_volunteer_kabinburi มหิดลอินเตอร์จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ,

  เมื่อวันที่ 11-20 ธันวาคมที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษาสมาชิกชมรมอาสาและพัฒนาชุมชน (Volunteer Club) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลกว่า 70 คน เดินทางไปทำกิจกรรม “โครงการค่ายอาสาและพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560” ณ โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 • 150_vistor_Best_school โรงเรียนนานาชาติบูรพาพัฒนศาสตร์เยี่ยมชมมหิดลอินเตอร์ ,

  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา อาจารย์ไบรอัน ฟิลลิปส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศเครือข่ายสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.แก้วตา ม่วงเกษม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติบูรพาพัฒนศาสตร์

 • 150_satree_phuket มหิดลอินเตอร์ให้การต้อนรับคณะฯจากสตรีภูเก็ต ,

  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตจำนวนกว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ ณ ห้องสัมมนา 1210 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้นักเรียนได้ทดลองทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ Pre-TOEFL

 • 150_conduct_fire_drill มหิดลอินเตอร์ ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560 ,

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 ณ อาคารอทิตยาทร

 • ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนที่จอดรถ อาคารอทิตยาทร ประจำปีการศึกษา 1/2560 ,

  อาคารอทิตยาทร ให้บริการที่จอดรถสำหรับนักศึกษาที่ชั้น B2 – B3 คิดอัตราเหมาจ่าย 4,000 บาท สามารถจอดรถได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 30 เมษายน 2561 มีกำหนดช่วงเวลาลงทะเบียนดังนี้

  ลงทะเบียน
  27 พฤศจิกายน…

 • 150_sing_MUOU มหิดลอินเตอร์ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนกายอุปกรณ์ สิรินธร คณะ... ,

  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.พญ. นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 150_animal_lovers_club_tutles ชมรมสัตว์โลกเพื่อนรัก ร่วมกันปล่อยเต่าทะเลลงสู่อ่าวไทย ,

  เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ชมรมสัตว์โลกเพื่อนรัก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 44 คน

 • 150_welcome_walailak แลกเปลี่ยนองค์ความรู้นานาชาติระหว่างสถาบัน ,

  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณสมลักษณ์ ลันสุชีพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ และอาจารย์ไมเคิล แนกลิส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ