นศ.มหิดลอินเตอร์ปลื้มเข้ารับเยาวชนดีเด่น

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา นายธนชัย เรืองชัยสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 11 เยาวชนสาขาคนดีศรีนันทนาการ และเข้าเฝ้ารับประทาน “โล่เกียรติคุณประทานเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2557 สาขาเยาวชนดีเด่น”จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ (more…)


นศ มหิดลอินเตอร์คว้าชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 นางสาว ฐิตารีย์ ลภนะพันธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมการพูดภาษาอังกฤษประจำประเทศไทย ณ โรงแรมสุโกศล (more…)


คณบดีวิทยาลัยนานาชาติรับรางวัลคนดีของแผ่นดินประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณรางวัล “คนดีของแผ่นดิน” ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดยมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา แก่รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (more…)


นศ.มหิดล อินเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศต่อยอดค่ายการเงินทิสโก้

เมื่อเร็วๆนี้ นายธนทัต มัตยะสุวรรณ และ นายภคิน ตั้งมงคลสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 3สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานกิจกรรมต่อยอดค่ายการเงินทิสโก้ระดับอุดมศึกษา TISCO YOUNG FINANCIAL PLANNER 2 ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท (more…)


นศ.มหิดล อินเตอร์เข้าร่วมโครงการเยาวชนอาเซียน

เมื่อวันที่ 18 -25 มกราคม 2558 นางสาว พลอยไพลิน สุนทรจัมปกะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ได้เป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเยาวชนอาเซียน (more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์เข้าร่วมสภานักศึกษามหิดล

เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 3 คนได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของวิทยาลัยฯ ในสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2015 นักศึกษาทั้ง 3 คนได้แก่ นางสาวอรณัส แท่นประเสริฐกุล ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับตำแหน่งรองประธาน นางสาวไพลิน สิทธิสมวัฒนา (more…)


ม.มหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศเว็บไซต์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัลโครงการประกวดเว็บไซต์ด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ของ UI Greenmetric world University Ranking แก่นายสิทธา ครุฑแสง หัวหน้างานปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผลปรากฎว่าวิทยาลัยฯได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (more…)


ม.มหิดล อินเตอร์จัดเวิร์กช็อปร่วมกับแอนิเมเตอร์ชื่อดังของโลก

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ จัด“เทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทย-ฝรั่งเศสครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 16-19 ต.ค. 2557 ณ โรงภาพยนตร์เอสเอฟ เซ็นทรัลเวิลด์ และในวันที่ 17 ต.ค. เปิดอบรมเวิร์กช็อป แอนิเมชั่นฟรีโดย มร. อเลกซองดร์ เอบัวยอง (Mr. Alexandre Heboyan) แอนิเมเตอร์ชื่อดังจากดรีมเวิร์คส์และผู้กำกับชาวฝรั่งเศส ซึ่งมีผลงานภาพยนตร์แอนิเมชั่นหลายเรื่องมาเป็นถ่ายทอดความรู้ ณ (more…)


นศ.ม.มหิดล อินเตอร์คว้ารางวัลออกแบบเค้กประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 นักศึกษาภาควิชาการจัดการบริการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ น.ส.อพิชญา ลีวัฒนาพรและ น.ส.ชนวรรรณ วงศ์พานิช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากผลงานการออกแบบเค้กชื่อ “Julianna” พร้อมกันนี้นายสุรพัทร ศรีรัตโนภาส และน.ส.วรมน เกตุเสริมสุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากผลงานการสร้างสรรค์เค้ก “Opera Cake Choc Mousse” ในการแข่งขันประกวดแต่งหน้าเค้กที่ใหญ่ที่สุดของประเทศประจำปี 2557 (more…)


ม.มหิดล อินเตอร์รักษาแชมป์โต้วาทีภาษาอังกฤษระดับประเทศไทยอีกสมัย

ชมรมโต้สาระวาที วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมี นายปัญญารักษ์ โรเก้ นายณรงค์พล สาธรณ์ และนาย Zaw Htun คว้าแชมป์ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากเวที “โต้สาระวาทีสหภาพยุโรป-ไทยครั้งที่ 9” (The 9th EU-Thailand National Intervarsity Debate Championship) พร้อมรางวัลนักพูดดีเด่นจากนายปัญญารักษ์ โรเก้อีกหนึ่งรางวัลด้วย

การแข่งขันในโต้สาระวาทีนี้เป็นการแข่งขันโต้สาระวาทีในระดับภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (more…)


Featured News & Events
 • 150_wecome_ramkahaeng มหิดลอินเตอร์ต้อนรับโรงเรียนนานาชาติ แอ๊ดเวนต์ รามคำแหง ,

  เมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา ดร.ไบรอัน ฟิลลิปส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติรามคำแหง แอ๊ดเวนต์ จำนวนกว่า 50 คน

 • 150_songkran_2018 มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมสงกรานต์ 2018 ,

  เมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานจัดกิจกรรม “สงกรานต์…ย้อนยุค…สนุก สุข สดชื่น ระรื่น นะออเจ้า ชาว MUIC” เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร โดยร่วมกันทำกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อาทิ

 • 150_muic_celebrate_32nd_03 มหิดลอินเตอร์ฉลองครบรอบ 32 ปี พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านการออกแบบ miniTCDC ,

  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และพนักงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญ

 • 150_student2nd_D7days หนังสั้นนักศึกษามหิดลอินเตอร์คว้าที่ 2 จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ,

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา นายศตเมธ กรรณสูต นายวรินทร์ คานิโย และนายสิรวิชญ์ เอื้อครองธรรม จากทีม Matchstick Production นักศึกษาหลักสูตรจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หนังสั้นเรื่อง

 • 150_musical_notes_chemistry บทสัมภาษณ์เฌอปรางในวารสาร Royal Society Open Science (RSOS) ,

  นางสาวเฌอปราง อารีย์กุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่เรารู้จักกันดีในฐานะกัปตันวง BNK48 และยังมีรางวัลด้านบุคคลตัวอย่างทางการศึกษา ด้านคุณธรรม และพุทธศาสนาระดับชาติการันตีอยู่ไม่ขาดสาย แถมอีกบทบาทหนึ่งในฐานะที่เป็น Research Assistant (ผู้ช่วยวิจัย) ด้านที่ถนัดและรักที่จะเรียนรู้ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด พบกับบทสัมภาษณ์เฌอปรางในด้านการเป็นผู้ช่วยวิจัย จากวารสาร Royal…

 • 150_visitor_kasetsart_university ศึกษาดูงานเครือข่ายต่างประเทศ ,

  เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชินศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผลและบุคลากรฝ่ายการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 150_ICCU_model_speech_skill นศ.มหิดลอินเตอร์ร่วมประชุม Model ASEM Spinoff ที่สิงคโปร์ ,

  นางสาวสุธิดา ซาง นักศึกษาสาขาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการประชุม 5th Model ASEM Spinoff จัดโดย Ridge View Residential College ร่วมกับ Asia-Europe Foundation และ National…

 • 150_science_stu_swee_top_prized นักศึกษามหิดลอินเตอร์ คว้าสองรางวัลใหญ่จากเวที Invent for the Planet ,

  นางสาว สุชานุช พิริยสถิต นางสาว สุชานันท์ พิริยสถิต นางสาววนัชชา หล่อไพบูลย์ นางสาวอาทิตยา รัศมินทราทิพย์ จากทีม IC the Future คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทและนางสาว สวรินทร์ สดแสงสุก…

 • 150_iccu_un4mun_event นักศึกษามหิดลอินเตอร์ได้รับเลือกทำกิจกรรมร่วมกับ UN ,

  เมื่อวันที่ 17-20 มกราคมที่ผ่านมา นางสาว Rosemary Gosteli Dela Cruz นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ UN4MUN Southeast Asia Conference 2018 (USEAC)…

 • 150_IDP_IELTS มหิดลอินเตอร์จับมือ IDP IELTS เปิดศูนย์สอบ ,

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลและ คุณวราภรณ์ ธรรมจรีย์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ไอดีพี
  เอดยูเคชั่น เซอร์วิสเซส