นักศึกษามหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลเต้น To be Number One
Jan 25 2016
150_business_student_win1_nationwide_dance

เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา นางสาวอัญชลี วิลด์กัช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประธานชมรมเชียร์และเต้น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีม “Zion Dance Crew” ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรม “To be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2016” ณ (more…)


คณบดีมหิดลอินเตอร์รับรางวัลนักการสารธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2558
Dec 24 2015
150_news_dean_20151224

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่น “รางวัลชัยนาทนเรนทร” ประเภทบริหาร จากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการศึกษาภาครัฐที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มอบรางวัลแก่บุคคลที่มีผลงานด้านสาธารณสุขดีเด่นในระดับประเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญพระนาม “ชัยนาทนเรนทร” (more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์เข้าร่วมประชุมสุดยอด One Young World Summit 2015
Nov 26 2015
150_one_young_world_summit_2015

นายธนชัย เรืองชัยสิทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการคัดเลือกจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคม (Thai Young Leaders Programme) ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ของโลก (more…)


นศ.มหิดลอินเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบแอนิเมชั่นจาก TACGA
Oct 12 2015
150_FAA_TACGA

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา นาย กฤติน พึ่งหรรษพร นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานแอนิเมชั่นภายใต้หัวข้อ “The Power of Choice. พลังทางเลือก” จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) ร่วมกับบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล (WD) ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท (more…)


อาจารย์มหิดลอินเตอร์คว้ารางวัล Emerald Business Case Writing Competition
Aug 07 2015
150_muic_ba_lecture_wins

ดร. รสิ คุณภัทรวงศ์ อาจารย์กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน กรณีศึกษาการเรียนการสอน “MBS/Emerald Business Case Writing Competition 2014-2015” จัดโดยคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ Emerald Group Publishing Limited (EMERALD) ประเทศอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ (more…)


นศ.มหิดลอินเตอร์ปลื้มเข้ารับเยาวชนดีเด่น
Jul 03 2015
150_the_best_youth

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา นายธนชัย เรืองชัยสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 11 เยาวชนสาขาคนดีศรีนันทนาการ และเข้าเฝ้ารับประทาน “โล่เกียรติคุณประทานเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2557 สาขาเยาวชนดีเด่น”จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ (more…)


นศ มหิดลอินเตอร์คว้าชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ
Mar 19 2015
150_social_science_students_wins_Thailand_public_speaking_competition_2015

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 นางสาว ฐิตารีย์ ลภนะพันธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมการพูดภาษาอังกฤษประจำประเทศไทย ณ โรงแรมสุโกศล (more…)


คณบดีวิทยาลัยนานาชาติรับรางวัลคนดีของแผ่นดินประจำปี 2558
Feb 27 2015
150_dean_award_2558

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณรางวัล “คนดีของแผ่นดิน” ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดยมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา แก่รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (more…)


นศ.มหิดล อินเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศต่อยอดค่ายการเงินทิสโก้
Feb 18 2015
150_MUIC_wins_1st_prize_in_finance_contest

เมื่อเร็วๆนี้ นายธนทัต มัตยะสุวรรณ และ นายภคิน ตั้งมงคลสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 3สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานกิจกรรมต่อยอดค่ายการเงินทิสโก้ระดับอุดมศึกษา TISCO YOUNG FINANCIAL PLANNER 2 ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท (more…)


นศ.มหิดล อินเตอร์เข้าร่วมโครงการเยาวชนอาเซียน
Feb 16 2015
150_AUN_2015

เมื่อวันที่ 18 -25 มกราคม 2558 นางสาว พลอยไพลิน สุนทรจัมปกะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ได้เป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเยาวชนอาเซียน (more…)


Featured News & Events
 • 150_salle_busness แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ ,

  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทนา อุดมกิจ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ

 • 150_waikru_2018 มหิดลอินเตอร์จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2018 ,

  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้แทนนักศึกษาทุกระดับชั้น นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ศิษย์เก่า

 • 150_inner_peace_2018 ชมรม Inner Peace จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ,

  ชมรมบัณฑิตทางโลกบัณฑิตทางธรรม วิทยาลัยนานาชาติ (MUIC Inner Peace Club) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00-9.30น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน…

 • 150_wealth_campus มหิดลอินเตอร์จับมือโพสต์ทูเดย์จัด Wealth Campus ,

  เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ จัดกิจกรรม Post Today Wealth Campus @MUIC โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ผลถานุกิติถาวร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ

 • 150_dean_chulatida คณบดีวิทยาลัยนานาชาติท่านใหม่ ,

  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคนใหม่ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 150_dean_01 คณบดีท่านใหม่วิทยาลัยนานาชาติ ,

  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตลอดจนคณาจารย์และพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าถวายสักการะศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง และสิ่งศักสิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

 • 150-AUN-QA หลักสูตรท่องเที่ยวมหิดลอินเตอร์หนึ่งเดียวในไทยรับมาตรฐานอาเซียน ,

  เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดี พร้อมด้วย ดร.โรเบิร์ตโต บรูโน่ ก๊อซโซลี่ ประธานกลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเข้ารับประกาศนียบัตรผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

 • 150_co-working_space มหิดลอินเตอร์รับมอบคุรุภัณฑ์การศึกษา ,

  เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นพ. พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับมอบการสนับสนุนครุภัณฑ์ ต้นแบบห้อง Co-working Space ชั้น 3 และครุภัณฑ์ประจำห้อง Multipurpose ชั้น G

 • 150_MOU_sep_07 มหิดลอินเตอร์จับมือทำ MOU กับรร.มัธยมชั้นนำทั่วประเทศ ,

  วันที่ 7 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ MUIC Excellence Entrance Track (MEET) กับผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจำนวนกว่า 20

 • 150_se-1st-trimester_180907_0003 มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติกว่า 200 คน ,

  เมื่อวันที่ 6-7 กันยายนที่ผ่านมา หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2018-2019 จำนวน 210 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมัน ฝรั่งเศส…