นักศึกษามหิดลอินเตอร์ ได้เหรียญทองแดงการแข่งขันแบดมินตัน

นายภีม โชครัศมีศิริ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ และประธานชมรมแบดมินตันของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแข่งขันแบดมินตัน BADMINTON SS.SU OPEN 2013 ประเภทคู่มือ B (more…)


นักศึกษา ม.มหิดล อินเตอร์ คว้าหลายรางวัลจาดการแข่งขันคาราเต้ระดับประชาชน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ไทยคาราเต้-โด โกจูไค ระดับประชาชน ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 3 รางวัล ดังนี้ 1. นายชินวร เหมวรางค์กูล นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้รับเหรียญเงินประเภทการแข่งขันต่อสู้ (KUMITE) บุคคลชายน้ำหนักต่ำกว่า 70 กิโลกรัม (more…)


นักศึกษา ม.มหิดล อินเตอร์ เข้าร่วมคณะประสานเสียงมหิดลคว้ารางวัลที่ยุโรป

นางสาวกรรภิรมย์ กุญชร ณ อยุธยา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมคณะประสานเสียง มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมงานเทศกาลดนตรีที่ยุโรป 2 งาน เมื่อวันที่ 15-28 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา

โดยคณะประสานเสียง มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลเหรียญเงินจำนวน 2 เหรียญจาก (more…)


สัมมนาผู้นำเยาวชนนานาชาติ 12th Hitachi Young Leaders Initiative

นายเอกลักษณ์ เศรษฐี นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 4 ตัวแทนนักศึกษาไทยเข้าร่วมการสัมมนาผู้นำเยาวชนนานาชาติ 12th Hitachi Young Leaders Initiative ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร (more…)


นศ.ม.มหิดล อินเตอร์ชนะเลิศการแข่งขันประกวดหน้ากากนานาชาติ

นายญาณิน วะสีนนท์ นักศึกษาปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ชนะเลิศคะแนนโหวตออนไลน์อันดับที่ 1 จากการประกวด 2nd Skin Contest จัดโดยบริษัทผู้ผลิตกระดาษจากยุโรป Arjowiggins Creative Papers ร่วมกับตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย บริษัท Antalis. (more…)


นักศึกษา MUIC ได้รับเลือกให้เข้าประกวดภาพยนตร์สั้นที่อเมริกา

นายกศิดิ์ธัช กอร์แมน นักศึกษาสาขาวิชาการผลิตสื่อภาพยนตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลผลิต ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับอันธพาล “Black Bête” ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์สั้นที่เข้าร่วมประกวดและจัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์ University of Alabama’s 16th Annual George Lindsey UNA Film Festival ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2556 (more…)


Featured News & Events
 • 150_visitor_panyarat มหิดลอินเตอร์ต้อนรับโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ,

  เมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ จำนวนกว่า 50 คน เข้ารับฟังบรรยายแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับนานาชาติ การเลือกคณะและรายละเอียดหลักสูตร ตลอดจนการประกอบอาชีพในอนาคต ณ ห้องสัมมนา 1021 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ

 • 150_muic_hold_orientation_2018 มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน ,

  เมื่อวันที่ 4-5 มกราคมที่ผ่านมา งานการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2017-2018 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 อาคาร 1 ในโอกาสนี้ อาจารย์ไบรอัน…

 • 150_volunteer_kabinburi มหิดลอินเตอร์จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ,

  เมื่อวันที่ 11-20 ธันวาคมที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษาสมาชิกชมรมอาสาและพัฒนาชุมชน (Volunteer Club) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลกว่า 70 คน เดินทางไปทำกิจกรรม “โครงการค่ายอาสาและพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560” ณ โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 • 150_vistor_Best_school โรงเรียนนานาชาติบูรพาพัฒนศาสตร์เยี่ยมชมมหิดลอินเตอร์ ,

  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา อาจารย์ไบรอัน ฟิลลิปส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศเครือข่ายสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.แก้วตา ม่วงเกษม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติบูรพาพัฒนศาสตร์

 • 150_satree_phuket มหิดลอินเตอร์ให้การต้อนรับคณะฯจากสตรีภูเก็ต ,

  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตจำนวนกว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ ณ ห้องสัมมนา 1210 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้นักเรียนได้ทดลองทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ Pre-TOEFL

 • 150_conduct_fire_drill มหิดลอินเตอร์ ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560 ,

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 ณ อาคารอทิตยาทร

 • ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนที่จอดรถ อาคารอทิตยาทร ประจำปีการศึกษา 1/2560 ,

  อาคารอทิตยาทร ให้บริการที่จอดรถสำหรับนักศึกษาที่ชั้น B2 – B3 คิดอัตราเหมาจ่าย 4,000 บาท สามารถจอดรถได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 30 เมษายน 2561 มีกำหนดช่วงเวลาลงทะเบียนดังนี้

  ลงทะเบียน
  27 พฤศจิกายน…

 • 150_sing_MUOU มหิดลอินเตอร์ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนกายอุปกรณ์ สิรินธร คณะ... ,

  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.พญ. นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 150_animal_lovers_club_tutles ชมรมสัตว์โลกเพื่อนรัก ร่วมกันปล่อยเต่าทะเลลงสู่อ่าวไทย ,

  เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ชมรมสัตว์โลกเพื่อนรัก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 44 คน

 • 150_welcome_walailak แลกเปลี่ยนองค์ความรู้นานาชาติระหว่างสถาบัน ,

  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณสมลักษณ์ ลันสุชีพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ และอาจารย์ไมเคิล แนกลิส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ