ม.มหิดล อินเตอร์เข้าร่วมงานการศึกษาระดับโลก

เมื่อวันที่ 25-30 พฤษภาคมที่ผ่านมา ดร.ชาร์ลส์ วินดิช รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ อาจารย์สุมาลี วิเศษรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ชมพูนุท ผ่องจิตร์ ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมนิทรรศการ และงานประชุม North American Association of Foreign Student Advisor (NAFSA) Annual Conference and Expo 2014 ซึ่งเป็นการประชุมและนิทรรศการการศึกษาระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี (more…)


หลักสูตรบริหารธุรกิจม.มหิดลอินเตอร์ได้รับการรับรองคุณภาพจาก AUN

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองคุณภาพจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนา คชเสนี ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network – AUN) เป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตรซึ่งออกโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เพื่อรับรองว่าหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (more…)


บุคลากรและอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ เสนองานวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น

บุคลากรและอาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมและเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Education 2013 ครั้งที่ 5 จัดขึ้น ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2013 โดยนายจอร์จ อมูราโอ บรรณาธิการนิตยสาร Kaleidoscope ของวิทยาลัยนานาชาติ ได้เสนองานวิจัยในหัวข้อ “Determining Demand in the Thai Job Market for Communications-Related Degree Title: A Survey of an Online Job Website” (more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์ ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำเยาวชนที่ประเทศญีปุ่น

นายภัทรดล กิจเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชั่น นายอนณ สำรวลหรรษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายธีร์ธวัช ใต้ฟ้ายงวิจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการผลิตสื่อภาพยนตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำเยาวชนแห่งเอเชียและญี่ปุ่น (more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์ ได้เหรียญทองแดงการแข่งขันแบดมินตัน

นายภีม โชครัศมีศิริ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ และประธานชมรมแบดมินตันของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแข่งขันแบดมินตัน BADMINTON SS.SU OPEN 2013 ประเภทคู่มือ B (more…)


นักศึกษา ม.มหิดล อินเตอร์ คว้าหลายรางวัลจาดการแข่งขันคาราเต้ระดับประชาชน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ไทยคาราเต้-โด โกจูไค ระดับประชาชน ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 3 รางวัล ดังนี้ 1. นายชินวร เหมวรางค์กูล นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้รับเหรียญเงินประเภทการแข่งขันต่อสู้ (KUMITE) บุคคลชายน้ำหนักต่ำกว่า 70 กิโลกรัม (more…)


นักศึกษา ม.มหิดล อินเตอร์ เข้าร่วมคณะประสานเสียงมหิดลคว้ารางวัลที่ยุโรป

นางสาวกรรภิรมย์ กุญชร ณ อยุธยา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมคณะประสานเสียง มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมงานเทศกาลดนตรีที่ยุโรป 2 งาน เมื่อวันที่ 15-28 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา

โดยคณะประสานเสียง มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลเหรียญเงินจำนวน 2 เหรียญจาก (more…)


สัมมนาผู้นำเยาวชนนานาชาติ 12th Hitachi Young Leaders Initiative

นายเอกลักษณ์ เศรษฐี นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 4 ตัวแทนนักศึกษาไทยเข้าร่วมการสัมมนาผู้นำเยาวชนนานาชาติ 12th Hitachi Young Leaders Initiative ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร (more…)


นศ.ม.มหิดล อินเตอร์ชนะเลิศการแข่งขันประกวดหน้ากากนานาชาติ

นายญาณิน วะสีนนท์ นักศึกษาปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ชนะเลิศคะแนนโหวตออนไลน์อันดับที่ 1 จากการประกวด 2nd Skin Contest จัดโดยบริษัทผู้ผลิตกระดาษจากยุโรป Arjowiggins Creative Papers ร่วมกับตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย บริษัท Antalis. (more…)


นักศึกษา MUIC ได้รับเลือกให้เข้าประกวดภาพยนตร์สั้นที่อเมริกา

นายกศิดิ์ธัช กอร์แมน นักศึกษาสาขาวิชาการผลิตสื่อภาพยนตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลผลิต ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับอันธพาล “Black Bête” ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์สั้นที่เข้าร่วมประกวดและจัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์ University of Alabama’s 16th Annual George Lindsey UNA Film Festival ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2556 (more…)


Featured News & Events
 • 150_wecome_ramkahaeng มหิดลอินเตอร์ต้อนรับโรงเรียนนานาชาติ แอ๊ดเวนต์ รามคำแหง ,

  เมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา ดร.ไบรอัน ฟิลลิปส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติรามคำแหง แอ๊ดเวนต์ จำนวนกว่า 50 คน

 • 150_songkran_2018 มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมสงกรานต์ 2018 ,

  เมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานจัดกิจกรรม “สงกรานต์…ย้อนยุค…สนุก สุข สดชื่น ระรื่น นะออเจ้า ชาว MUIC” เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร โดยร่วมกันทำกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อาทิ

 • 150_muic_celebrate_32nd_03 มหิดลอินเตอร์ฉลองครบรอบ 32 ปี พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านการออกแบบ miniTCDC ,

  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และพนักงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญ

 • 150_student2nd_D7days หนังสั้นนักศึกษามหิดลอินเตอร์คว้าที่ 2 จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ,

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา นายศตเมธ กรรณสูต นายวรินทร์ คานิโย และนายสิรวิชญ์ เอื้อครองธรรม จากทีม Matchstick Production นักศึกษาหลักสูตรจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หนังสั้นเรื่อง

 • 150_musical_notes_chemistry บทสัมภาษณ์เฌอปรางในวารสาร Royal Society Open Science (RSOS) ,

  นางสาวเฌอปราง อารีย์กุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่เรารู้จักกันดีในฐานะกัปตันวง BNK48 และยังมีรางวัลด้านบุคคลตัวอย่างทางการศึกษา ด้านคุณธรรม และพุทธศาสนาระดับชาติการันตีอยู่ไม่ขาดสาย แถมอีกบทบาทหนึ่งในฐานะที่เป็น Research Assistant (ผู้ช่วยวิจัย) ด้านที่ถนัดและรักที่จะเรียนรู้ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด พบกับบทสัมภาษณ์เฌอปรางในด้านการเป็นผู้ช่วยวิจัย จากวารสาร Royal…

 • 150_visitor_kasetsart_university ศึกษาดูงานเครือข่ายต่างประเทศ ,

  เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชินศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผลและบุคลากรฝ่ายการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 150_ICCU_model_speech_skill นศ.มหิดลอินเตอร์ร่วมประชุม Model ASEM Spinoff ที่สิงคโปร์ ,

  นางสาวสุธิดา ซาง นักศึกษาสาขาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการประชุม 5th Model ASEM Spinoff จัดโดย Ridge View Residential College ร่วมกับ Asia-Europe Foundation และ National…

 • 150_science_stu_swee_top_prized นักศึกษามหิดลอินเตอร์ คว้าสองรางวัลใหญ่จากเวที Invent for the Planet ,

  นางสาว สุชานุช พิริยสถิต นางสาว สุชานันท์ พิริยสถิต นางสาววนัชชา หล่อไพบูลย์ นางสาวอาทิตยา รัศมินทราทิพย์ จากทีม IC the Future คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทและนางสาว สวรินทร์ สดแสงสุก…

 • 150_iccu_un4mun_event นักศึกษามหิดลอินเตอร์ได้รับเลือกทำกิจกรรมร่วมกับ UN ,

  เมื่อวันที่ 17-20 มกราคมที่ผ่านมา นางสาว Rosemary Gosteli Dela Cruz นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ UN4MUN Southeast Asia Conference 2018 (USEAC)…

 • 150_IDP_IELTS มหิดลอินเตอร์จับมือ IDP IELTS เปิดศูนย์สอบ ,

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลและ คุณวราภรณ์ ธรรมจรีย์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ไอดีพี
  เอดยูเคชั่น เซอร์วิสเซส