นักศึกษามหิดลอินเตอร์เข้าร่วมสภานักศึกษามหิดล
Feb 12 2015
150_3_MUIC_students_in_university_student_council

เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 3 คนได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของวิทยาลัยฯ ในสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2015 นักศึกษาทั้ง 3 คนได้แก่ นางสาวอรณัส แท่นประเสริฐกุล ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับตำแหน่งรองประธาน นางสาวไพลิน สิทธิสมวัฒนา (more…)


ม.มหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศเว็บไซต์สิ่งแวดล้อม
Nov 18 2014
150_best_environmental_website

เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัลโครงการประกวดเว็บไซต์ด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ของ UI Greenmetric world University Ranking แก่นายสิทธา ครุฑแสง หัวหน้างานปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผลปรากฎว่าวิทยาลัยฯได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (more…)


ม.มหิดล อินเตอร์จัดเวิร์กช็อปร่วมกับแอนิเมเตอร์ชื่อดังของโลก
Oct 17 2014
150_cohost_major_french_animation_event

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ จัด“เทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทย-ฝรั่งเศสครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 16-19 ต.ค. 2557 ณ โรงภาพยนตร์เอสเอฟ เซ็นทรัลเวิลด์ และในวันที่ 17 ต.ค. เปิดอบรมเวิร์กช็อป แอนิเมชั่นฟรีโดย มร. อเลกซองดร์ เอบัวยอง (Mr. Alexandre Heboyan) แอนิเมเตอร์ชื่อดังจากดรีมเวิร์คส์และผู้กำกับชาวฝรั่งเศส ซึ่งมีผลงานภาพยนตร์แอนิเมชั่นหลายเรื่องมาเป็นถ่ายทอดความรู้ ณ (more…)


นศ.ม.มหิดล อินเตอร์คว้ารางวัลออกแบบเค้กประจำปี 2557
Jun 10 2014
150_silver_bronze_in_cake_contest

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 นักศึกษาภาควิชาการจัดการบริการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ น.ส.อพิชญา ลีวัฒนาพรและ น.ส.ชนวรรรณ วงศ์พานิช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากผลงานการออกแบบเค้กชื่อ “Julianna” พร้อมกันนี้นายสุรพัทร ศรีรัตโนภาส และน.ส.วรมน เกตุเสริมสุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากผลงานการสร้างสรรค์เค้ก “Opera Cake Choc Mousse” ในการแข่งขันประกวดแต่งหน้าเค้กที่ใหญ่ที่สุดของประเทศประจำปี 2557 (more…)


ม.มหิดล อินเตอร์รักษาแชมป์โต้วาทีภาษาอังกฤษระดับประเทศไทยอีกสมัย
Jun 05 2014
150_debate_champions_20140520

ชมรมโต้สาระวาที วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมี นายปัญญารักษ์ โรเก้ นายณรงค์พล สาธรณ์ และนาย Zaw Htun คว้าแชมป์ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากเวที “โต้สาระวาทีสหภาพยุโรป-ไทยครั้งที่ 9” (The 9th EU-Thailand National Intervarsity Debate Championship) พร้อมรางวัลนักพูดดีเด่นจากนายปัญญารักษ์ โรเก้อีกหนึ่งรางวัลด้วย

การแข่งขันในโต้สาระวาทีนี้เป็นการแข่งขันโต้สาระวาทีในระดับภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (more…)


ม.มหิดล อินเตอร์เข้าร่วมงานการศึกษาระดับโลก
Jun 05 2014
150_MUIC_in_NAFSA_20140530

เมื่อวันที่ 25-30 พฤษภาคมที่ผ่านมา ดร.ชาร์ลส์ วินดิช รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ อาจารย์สุมาลี วิเศษรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ชมพูนุท ผ่องจิตร์ ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมนิทรรศการ และงานประชุม North American Association of Foreign Student Advisor (NAFSA) Annual Conference and Expo 2014 ซึ่งเป็นการประชุมและนิทรรศการการศึกษาระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี (more…)


หลักสูตรบริหารธุรกิจม.มหิดลอินเตอร์ได้รับการรับรองคุณภาพจาก AUN
Apr 11 2014
150_aunlogo

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองคุณภาพจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนา คชเสนี ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network – AUN) เป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตรซึ่งออกโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เพื่อรับรองว่าหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (more…)


บุคลากรและอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ เสนองานวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น
Oct 28 2013
150_osaka_conference

บุคลากรและอาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมและเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Education 2013 ครั้งที่ 5 จัดขึ้น ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2013 โดยนายจอร์จ อมูราโอ บรรณาธิการนิตยสาร Kaleidoscope ของวิทยาลัยนานาชาติ ได้เสนองานวิจัยในหัวข้อ “Determining Demand in the Thai Job Market for Communications-Related Degree Title: A Survey of an Online Job Website” (more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์ ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำเยาวชนที่ประเทศญีปุ่น
Oct 25 2013
150_FAA_in_japan

นายภัทรดล กิจเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชั่น นายอนณ สำรวลหรรษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายธีร์ธวัช ใต้ฟ้ายงวิจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการผลิตสื่อภาพยนตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำเยาวชนแห่งเอเชียและญี่ปุ่น (more…)


นักศึกษามหิดลอินเตอร์ ได้เหรียญทองแดงการแข่งขันแบดมินตัน
Oct 22 2013
150_Bronze_Medal_Badminton

นายภีม โชครัศมีศิริ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ และประธานชมรมแบดมินตันของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแข่งขันแบดมินตัน BADMINTON SS.SU OPEN 2013 ประเภทคู่มือ B (more…)


Featured News & Events
 • 150_salle_busness แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ ,

  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทนา อุดมกิจ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ

 • 150_waikru_2018 มหิดลอินเตอร์จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2018 ,

  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้แทนนักศึกษาทุกระดับชั้น นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ศิษย์เก่า

 • 150_inner_peace_2018 ชมรม Inner Peace จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ,

  ชมรมบัณฑิตทางโลกบัณฑิตทางธรรม วิทยาลัยนานาชาติ (MUIC Inner Peace Club) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00-9.30น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน…

 • 150_wealth_campus มหิดลอินเตอร์จับมือโพสต์ทูเดย์จัด Wealth Campus ,

  เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ จัดกิจกรรม Post Today Wealth Campus @MUIC โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ผลถานุกิติถาวร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ

 • 150_dean_chulatida คณบดีวิทยาลัยนานาชาติท่านใหม่ ,

  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคนใหม่ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 150_dean_01 คณบดีท่านใหม่วิทยาลัยนานาชาติ ,

  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตลอดจนคณาจารย์และพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าถวายสักการะศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง และสิ่งศักสิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

 • 150-AUN-QA หลักสูตรท่องเที่ยวมหิดลอินเตอร์หนึ่งเดียวในไทยรับมาตรฐานอาเซียน ,

  เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดี พร้อมด้วย ดร.โรเบิร์ตโต บรูโน่ ก๊อซโซลี่ ประธานกลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเข้ารับประกาศนียบัตรผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

 • 150_co-working_space มหิดลอินเตอร์รับมอบคุรุภัณฑ์การศึกษา ,

  เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นพ. พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับมอบการสนับสนุนครุภัณฑ์ ต้นแบบห้อง Co-working Space ชั้น 3 และครุภัณฑ์ประจำห้อง Multipurpose ชั้น G

 • 150_MOU_sep_07 มหิดลอินเตอร์จับมือทำ MOU กับรร.มัธยมชั้นนำทั่วประเทศ ,

  วันที่ 7 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ MUIC Excellence Entrance Track (MEET) กับผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจำนวนกว่า 20

 • 150_se-1st-trimester_180907_0003 มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติกว่า 200 คน ,

  เมื่อวันที่ 6-7 กันยายนที่ผ่านมา หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2018-2019 จำนวน 210 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมัน ฝรั่งเศส…