นักศึกษามหิดลอินเตอร์ คว้าสองรางวัลใหญ่จากเวที Invent for the Planet

นางสาว สุชานุช พิริยสถิต นางสาว สุชานันท์ พิริยสถิต นางสาววนัชชา หล่อไพบูลย์ นางสาวอาทิตยา รัศมินทราทิพย์ จากทีม IC the Future คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทและนางสาว สวรินทร์ สดแสงสุก นาย พงศวุฒิ นาคนวล จากทีม BIN 48 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทจากการแข่งขัน Invent for the Planet ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

500_science_stu_swee_top_prized_01

500_science_stu_swee_top_prized_02

การแข่งขัน Invent for the Planet จัดโดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการแข่งขันเกี่ยวกับการคิดหาแนวทางแก้ปัญหาโลก เช่นการศึกษา การจัดการขยะ การจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้องคิดหาแนวทางหรือนวัตกรรมใหม่พร้อมนักศึกษาอีก 16 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ทีม IC the Future ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้ทำการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านน้ำ เรื่องการวัดสัดส่วนการใช้น้ำในแต่ละครัวเรือน และสร้างแรงจูงใจให้คนลดการใช้น้ำ ได้ทำตัวต้นแบบเป็นแอพลิเคชันบนมือถือ เพื่อสำรวจการใช้น้ำในแต่ละบ้านพร้อมเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านต่อครัวเรือน ในขณะที่ทีมรองชนะเลิศลำดับที่ 1 BIN48 ได้รับโจทย์ในหัวข้อการจัดการขยะ ซึ่งปัญหาการเพิ่มของขยะในแต่ละที่จะแตกต่างกันมีการทำตัวต้นแบบเป็นแอพลิเคชันบนมือถือเช่นเดียวกันเพื่อดูว่าพื้นที่บริเวณไหนมีการกำจัดขยะมากหรือน้อยเพียงใด ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นอกจากจะส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ยังมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญช่วยชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาและผลักดันให้มีการคิดนอกกรอบ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วย

Category: MUIC Achievements, MUIC news
Featured News & Events
 • 150_co-working_space มหิดลอินเตอร์รับมอบคุรุภัณฑ์การศึกษา ,

  เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นพ. พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับมอบการสนับสนุนครุภัณฑ์ ต้นแบบห้อง Co-working Space ชั้น 3 และครุภัณฑ์ประจำห้อง Multipurpose ชั้น G

 • 150_MOU_sep_07 มหิดลอินเตอร์จับมือทำ MOU กับรร.มัธยมชั้นนำทั่วประเทศ ,

  วันที่ 7 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ MUIC Excellence Entrance Track (MEET) กับผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจำนวนกว่า 20

 • 150_se-1st-trimester_180907_0003 มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติกว่า 200 คน ,

  เมื่อวันที่ 6-7 กันยายนที่ผ่านมา หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2018-2019 จำนวน 210 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมัน ฝรั่งเศส…

 • 150_dean_support_tourism มหิดลอินเตอร์จับมือ อพท.พัฒนาท่องเที่ยวไทยเทียบมาตรฐานโลก ,

  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ระดับโลก (GSTC)

 • 150_tech_app นศ.มหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลออกแบบแอพการเงิน ,

  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา นายปัณณ์ เทพรักษ์, นางสาวอาทิตยา อยู่ชนะชล, นางสาวศิริภัสสร ศิริไชย, นายณัฐภัทร คูณะรังษี และนายศุภณัฐ ธงนำชัยมา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 • 150_alumna_win_asian_game ศิษย์เก่ามหิดลอินเตอร์คว้าเหรียญทองแดง Asian Games 2018 ,

  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา นางสาวภัคจิรา ธงภักดิ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นักกีฬาทีมขี่ม้าไทย ได้รับเหรียญทองแดง Asian Games 2018

 • 150_student_bag_2_awards_sci นศ.มหิดล อินเตอร์ คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที Asian Science Camp 2018 ,

  เมื่อวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2561 นางสาววนัชชา หล่อไพบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเคมี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Poster Award หัวข้อ “วิธีการกำจัดขยะในท้องทะเล” และBest…

 • 150_mom_2018 มหิดลอินเตอร์จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม... ,

  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

 • 150_visitor_Streesmutprakan วิทยาลัยนานาชาติต้อนรับคณะจากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ,

  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนหลักสูตร English Program และ Mini English Program จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกว่า 90 คน ณ ห้องสัมมนา 1210 อาคาร 1

 • 150_CDP_01 มหิดลอินเตอร์จัดงานศิลปนิพนธ์ “Little Big Ideas: Communication Design Thesis Show 2018” ,

  เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมารองศาสตราจารย์นายแพทย์ พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “Little Big Ideas: Communication Design Thesis Show 2018”…