มหิดลอินเตอร์ร่วมกับสมุทรสาครพัฒนาเมืองจัดพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 16 -17 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (THM-MUIC) ร่วมกับ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม จัดโครงการ “เส้นทางท่องเที่ยวนำร่องชุมชนและประวัติศาสตร์ท่าฉลอม” ภายใต้แนวคิด “พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน” ณ ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การลงพื้นที่และร่วมเรียนรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นของคนในชุมชนบ้านท่าฉลอม ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมเรียนรู้และลงมือทำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมถึงการเข้าพักโฮมสเตย์ในชุมชน ซึ่งนักศึกษาได้สะท้อนประสบการณ์และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตามแนวทางการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

500_field_trip_02

นอกจากนั้น นักศึกษายังได้ร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อการพัฒนาเมือง ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทาสีเขื่อนและเก็บขยะนอกเขื่อน บริเวณสะพานไม้หมอนรถไฟ ณ สถานีรถไฟบ้านแหลม ซึ่งอยู่ในกระบวนการการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของบ้านท่าฉลอม โดยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และให้เข้าใจถึงแนวคิดของหลักจรรยาบรรณการท่องเที่ยวโลกในการเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบอีกด้วย
500_field_trip_01

Category: MUIC news
Featured News & Events
 • 150_visitor_Streesmutprakan วิทยาลัยนานาชาติต้อนรับคณะจากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ,

  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนหลักสูตร English Program และ Mini English Program จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกว่า 90 คน ณ ห้องสัมมนา 1210 อาคาร 1

 • 150_CDP_01 มหิดลอินเตอร์จัดงานศิลปนิพนธ์ “Little Big Ideas: Communication Design Thesis Show 2018” ,

  เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมารองศาสตราจารย์นายแพทย์ พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “Little Big Ideas: Communication Design Thesis Show 2018”…

 • 150_DEBATE มหิดลอินเตอร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโต้สาระวาทีระดับชาติ “The 13th European Union i... ,

  วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ทีม MUIC 3 จากชมรมโต้สาระวาที วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC Debate Club) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 • 150_celebrate_KingRamax มหิดลอินเตอร์จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงก... ,

  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

 • 150_100 มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรม “100 วันหลังเรียนจบ” ,

  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา กลุ่มศิษย์เก่าในนาม MUIC Collective และหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรม “100 วันหลังเรียนจบ” โดยมีคุณวีระพงศ์ บุญสา นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ เป็นประธานเปิดงานเพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า

 • มหิดลอินเตอร์จัดงานศิลปนิพนธ์ “Little Big Ideas: Communication Design Thesis Show 2018” ,

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดนิทรรศการ แสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “Little Big Ideas: Communication Design Thesis Show 2018” โดยนักศึกษาหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม จำนวน 13 ผลงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษา ได้มีโอกาสแสดงผลงานออกสู่สายตาบุคคลภายนอก รวมทั้งเป็นการแนะนำหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น…

 • 150_thai_team_korean_football นศ.มหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลจากการแข่งฟุตบอลที่เกาหลี ,

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม-3 มิถุนายนที่ผ่านมา นายอริยธัช ธนะรัตน์สรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน และนายแดเรียส จิระสานต์ นักศึกษาสาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมจากประเทศไทย

 • 150_EMP_thesis_exhibition_01 มหิดลอินเตอร์จัดนิทรรศการ EMP Thesis Exhibition 2018” ,

  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “EMP Thesis Exhibition 2018” ภายใต้แนวคิด “สะท้อน” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิชาสร้างสรรค์สื่อบันเทิง

 • 150_provide_training_9_school มหิดลอินเตอร์เซ็น MOU กับศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ,

  วันที่ 5 กรกฎาคม 61 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง งบประมาณ ปี ๒๕๖๑ โดย

 • 150_student_win_award_youth_ecosperity_dialogue นศ.มหิดลอินเตอร์ รับรางวัล Best Performing Student Awards จาก YED 2018 ,

  เมื่อวันที่ 3-7 กรกฎาคมที่ผ่านมา นางสาวปานาวัลย์ วโนทยาพิทักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมโครงการ Youth Ecosperity Dialogue 2018 (YED 2018) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชุม