เครื่องแบบนักศึกษา

นักศึกษาต้องสวมเครื่องแบบที่เหมาะสมในขณะที่อยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยปกติแล้ว นักศึกษาจะสวมเครื่องแบบปกติ แต่ในโอกาสพิเศษ นักศึกษาจะต้องสวมเครื่องแบบพิธีการ

เครื่องแบบปกติ :

สำหรับใส่ในการเข้าเรียนหรือเข้ามาใช้บริการต่าง ๆ ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

เครื่องแบบสำหรับนักศึกษาชาย ประกอบด้วย

 • สวมบัตรประจำตัวนักศึกษา
 • เสื้อเชิ้ตสีขาวเรียบ แขนสั้นหรือแขนยาว
 • เข็มขัดหนังสีดำพร้อมหัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย
 • กางเกงขายาวแบบสากลสีดำหรือสีกรมท่า สวมทับเสื้อเชิ้ต(ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงยีนส์)
 • รองเท้าสีดำ, สีเข้ม หรือรองเท้ากีฬาที่ไม่มีลวดลาย
 • ถุงเท้ามีความยาวระดับข้อเท้า

เครื่องแบบสำหรับนักศึกษาหญิง ประกอบด้วย

 • สวมบัตรประจำตัวนักศึกษา
 • เสื้อเชิ้ตสีขาวเรียบที่ไม่บางจนเกินไป

  - เสื้อควรมีความยาวพอที่จะสอดในกระโปรงได้
  - สาบเสื้อด้านหน้าควรซ้อนกันไม่น้อยกว่า 1.25 นิ้ว และมีกระดุมพลาสติก 4 – 5 เม็ด
  - เสื้อไม่ควรคับจนเกินไป
  - แขนเสื้อมีความยาวไม่เกินระดับข้อศอก

 • ติดเข็มกลัดตรามหาวิทยาลัยที่หน้าอกด้านขวามือ
 • กระโปรงสีดำหรือสีกรมท่า แบบเรียบ ความยาวระดับเข่าสวมทับเสื้อเชิ้ต
 • เข็มขัดหนังสีน้ำตาล, สีดำ พร้อมหัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย
 • รองเท้าหุ้มส้น, รัดส้น สีดำหรือสีเข้ม (ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะ)

*** หมายเหตุนักศึกษาทุกคนต้องแขวนบัตรประจำตัวนักศึกษาตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล และไม่อนุญาตให้นักศึกษาใส่กางเกงยีนส์ หรือสวมรองเท้าแตะเข้าบริเวณมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด


เครื่องแบบพิธีการ:

นักศึกษาต้องใส่เครื่องแบบพิธีการ เมื่อเข้าร่วมงานพิธีการของมหาวิทยาลัย เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่, พิธีไหว้ครู, พิธีพระราชทานปริญญาบัตร, และงานสำคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

เครื่องแบบสำหรับนักศึกษาชาย ประกอบด้วย

 • สวมบัตรประจำตัวนักศึกษา
 • เสื้อเชิ้ตสีขาวเรียบแขนยาว
 • เนคไทสีกรมท่าตรามหาวิทยาลัย
 • เข็มขัดหนังพร้อมหัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย
 • กางเกงขายาวแบบสากลสีกรมท่า สวมทับเสื้อเชิ้ต(ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงยีนส์)
 • รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำแบบเรียบ ไม่มีลวดลาย
 • ถุงเท้าสีดำ

เครื่องแบบสำหรับนักศึกษาหญิง ประกอบด้วย

 • สวมบัตรประจำตัวนักศึกษา
 • เสื้อเชิ้ตสีขาวเรียบที่ไม่บางจนเกินไป

  - เสื้อควรมีความยาวพอที่จะสอดในกระโปรงได้
  - สาบเสื้อด้านหน้าควรซ้อนกันไม่น้อยกว่า 1.25 นิ้ว และมีกระดุมพลาสติก 4 – 5 เม็ด
  - เสื้อไม่ควรคับจนเกินไป
  - แขนเสื้อมีความยาวไม่เกินระดับข้อศอก

 • ผูกโบว์ไทสีกรมท่าตรามหาวิทยาลัย
 • ติดเข็มกลัดตรามหาวิทยาลัยที่หน้าอกด้านขวามือ
 • เข็มขัดหนังสีน้ำตาล, สีดำ พร้อมหัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย
 • กระโปรงสีกรมท่า แบบเรียบ ความยาวคลุมเข่าสวมทับเสื้อเชิ้ต
 • รองเท้าหุ้มส้นสีดำเรียบ

*** หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนต้องแขวนบัตรประจำตัวนักศึกษาตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล และไม่อนุญาตให้นักศึกษาใส่กางเกงยีนส์ หรือสวมรองเท้าแตะเข้าบริเวณมหาวิทาลัยโดยเด็ดขาด