กิจกรรมนักศึกษา

หนึ่งในความรับผิดชอบของสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็คือการดูแลชมรมต่างๆ ซึ่งการเข้าร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ ไม่เพียงแต่จะทำให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการเป็นผู้นำเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาวิทยาลัยและชุมชนที่ใหญ่กว่าด้วย

นักศึกษาที่เข้าร่วมในกิจกรรมชมรม การประชุม และการแข่งขันต่างๆ จะมีบันทึกอยู่ในใบรายงานผลการศึกษาด้วย ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในประวัติเพื่อใช้ในการสมัครงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทข้ามชาติและองค์กรที่เห็นคุณค่าของพนักงานที่มีประสบการณ์ดังกล่าว

ชมรมศิลปะ

ชมรมศิลปะช่วยฝึกฝนและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสนใจในงานศิลปะรูปแบบต่างๆ โดยมีทั้งการสอนในชั้นเรียนปกติและการทำเวิร์คชอป สมาชิกยังจะได้มีส่วนร่วมในการทัศนศึกษานอกสถานที่ และได้แสดงผลงานนิทรรศการด้วย
ชมรมเชียร์และเต้น

สมาชิกชมรมเชียร์และเต้นจะมีการฝึกซ้อมกันทุกสัปดาห์ และมีการแสดงในงานสำคัญและการแข่งขันต่างๆ ซึ่งทางชมรมให้ความสนใจในกิจกรรม 3 ประเภท คือ การเต้นแบบอเมริกัน การนำเชียร์แบบไทย และคาโปเอย์รา
ชมรมขับร้องเพลงประสานเสียง

ชมรมขับร้องเพลงประสานเสียงตั้งขึ้นเพื่อผู้รักในเสียงเพลงที่สนใจจะพัฒนาทักษะการใช้เสียงและรับรู้ในสุนทรียศาสตร์ ทั้งนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ และพนักงานสามารถเข้ารวมในการฝึกซ้อมร้องเพลงของชมรมได้
ชมรมลีลาศ

สมาชิกชมรมลีลาศเคยมีโอกาสได้ทำการแสดงระหว่างอาหารค่ำและงานสำคัญที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยนานาชาติ หรือมหาวิทยาลัยมหิดล ทางชมรมยังเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ร่วมทัศนศึกษาเพื่อชมการแข่งขันและร่วมลงแข่งในการแข่งขันลีลาศในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
ชมรมนักเขียน

ชมรมนักเขียนส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ความรู้ความสามารถ และ ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาทักษะการเขียน การแปล การออกแบบและถ่ายภาพ รวมถึงการสอนผ่านงานเขียน นอกจากนี้ชมรมยังได้มีส่วนสำคัญในโครงการสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล อันได้แก่โครงการนิตยสารรายภาคเรียน The Mahidol University International College Experience Magazine (ICEmag) อีกด้วย
ชมรมปั่นจักรยาน

ชมรมปั่นจักรยานเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาความสมบูรณ์ทางร่างกายและมีความสุขกับทิวทัศน์ของเส้นทางในขณะที่ปั่นจักรยานระยะสั้นๆ ทางชมรมยังประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับท้องถิ่นและระดับชาติอีกด้วย
ชมรมดำน้ำ

ชมรมดำน้ำเปิดโอกาสให้สมาชิกได้สำรวจธรรมชาติใต้ท้องทะเลไทยและเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนดำน้ำ เพื่อให้สมาชิกของชมรมรวมทั้งนักศึกษาคนอื่นๆ ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของชายหาดและแนวปะการังมากขึ้น กิจกรรมของชมรมจะมุ่งเน้นการดำน้ำอย่างปลอดภัยและการอนุรักษ์ทะเล
ชมรมบัณฑิตทางโลกบัณฑิตทางธรรม

ชมรมบัณฑิตทางโลกบัณฑิตทางธรรมเป็นหนึ่งในชมรมที่ใหม่ที่สุดในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งส่งเสริมนักศึกษาในวิทยาลัยเห็นประโยชน์ของการนั่งสมาธิ โดยมีกิจกรรมฝึกนั่งสมาธิทุกสัปดาห์ ทางชมรมยังชักชวนให้ทุกคนได้มาร่วมชมรม โดยเฉพาะนักศึกษาชาวต่างชาติด้วย
ชมรมคาราเต้-โด

สมาชิกของชมรมคาราเต้-โด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการฝึกซ้อมกันหลายครั้งในแต่ละสัปดาห์ ร่วมแข่งขันในการแข่งขันต่างๆ และร่วมเข้าค่ายฝึกซ้อมระหว่างปี แม้ว่าทางชมรมจะมีผลงานที่ดีในการแข่งขัน แต่ทางชมรมมุ่งเน้นประสบการณ์และการเติบโตของแต่ละคนมากกว่า
ชมรมเคนโด้

กีฬาเคนโด้ มีพื้นฐานมาจากการใช้ดาบของซามูไร ซึ่งเป็นกีฬาที่เริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีส่วนประกอบ มีดดาบ ทำจากไม้ไผ่(ผ่าซีก) ประกอบกัน 4 ส่วน ถ้าซีกไหนหักก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ โดยการเล่นเคนโด้นั้นไม่เพียงแต่จะเป็นการออกกำลังกายแต่ยังเป็นการฝึกจิตใจ โดยผู้เล่นต้องมีสมาธิ และมีความตั้งใจ ชมรมเคนโด้จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฝึกซ้อม
ชมรมมวยไทย

ชมรมมวยไทยฝึกสอนการชกมวยไทยให้กับผู้ที่สนใจ นอกเหนือจากการสอนศิลปะป้องกันตัวแล้ว กิจกรรมของชมรมยังเน้นที่การสอนนักศึกษาให้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมในกีฬาชนิดนี้ด้วย

ชมรมวัฒนธรรมนานาชาติ

ชมรมวัฒนธรรมนานาชาติเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง และช่วยโปรโมทวัฒนธรรมนานาชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่อยู่ในสังคมที่มีความหลากหลาย สิ่งหนึ่งที่ชมรมให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างนักศึกษาไทยและต่างชาติ
ชมรมดนตรี

ชมรมดนตรีเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มารวมตัวกันเพื่อฝึกซ้อมและทำการแสดง นอกจากนี้ยังมีการเชิญนักดนตรีอาชีพมาเปิดการแสดงที่วิทยาเขต ทุกปีทางชมรมจะจัดคอนเสิร์ตและชักชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันดนตรี
ชมรมดนตรีไทย

ชมรมดนตรีไทย เป็นวัฒนธรรมสำคัญแขนงหนึ่ง ซึ่งบ่งบอกถึงภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของบรรพบุรุษ ถ่ายทอดออกมาเป็นสุนทรียภาพอันมีอัตลักษณ์เฉพาะ และการเผยแพร่มรดกทางสุนทรียภาพประจำชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งต่อประเทศและประชาคมโลก
ชมรมคนรักธรรมชาติ

ชมรมคนรักธรรมชาติ เดิมชื่อว่า ชมรมแอปเปิ้ลทรี ตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับการใช้ชีวิตประจำวันของนักศึกษา รวมทั้งสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชมรมถ่ายภาพและมัลติมีเดีย

ชมรมถ่ายภาพและมัลติมีเดียเปิดโอกาสให้สมาชิกเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย กิจกรรมต่างๆ นั้นรวมถึงการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียในการนำเสนอด้านมัลติมีเดีย และยังมีการให้คำแนะนำเรื่องการถ่ายภาพด้วยฟิล์มสำหรับผู้ที่สนใจด้วย
ชมรมวิทยาศาสตร์

ชมรมวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (เช่น นักศึกษาวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี ฯลฯ) สมาชิกจะรับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านวิชาการ รวมถึงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ตามสายวิชาของตนเอง
ชมรมกีฬา

ชมรมกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านสุขศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และมีการจัดการแข่งขันลีกต่างๆ ในระหว่างปีการศึกษา โดยปกติทีมนักกีฬาจะฝึกซ้อมกัน 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยประกอบด้วยกีฬา 3 ชนิด คือ ฟุตบอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล การคัดตัวนักกีฬาใหม่จะจัดขึ้นทุกภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2 จะมีการจัดการแข่งขันหลายลีก และมีการแข่งขัน International Sports Competition และเฟรชชี่ เกมส์ ในภาคเรียนที่ 3
ชมรมอาสาและพัฒนาชุมชน

สมาชิกของชมรมอาสาสมัครมีความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้อื่น ในแต่ละปีชมรมจะจัดค่ายอาสาขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 10 วันเพื่อลงพื้นที่ชนบทในประเทศไทย อาสาสมัครที่มาร่วมเข้าค่ายจะได้สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ สอนเรื่องสุขลักษณะ สร้างห้องเรียน รวมถึงซ่อมห้องสมุด และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ นอกจากนี้อาสาสมัครยังร่วมกันหาทุนในการทำโครงการต่างๆ ด้วย
ชมรมการลงทุน

ชมรมการลงทุนเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุน โดยเฉพาะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาชิกชมรมสามารถสำรวจการลงทุนในแต่ละประเทศ โดยใช้เครื่องมือในการลงทุนที่หลากหลายในตลาดต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ สมาชิกยังสามารถประเมินหุ้นโดยใช้การวิเคราะห์พื้นฐานและเทคนิคต่างๆ
ชมรมวิชาชีพรุ่นเยาว์ (Young Professionals Club)

ชมรมวิชาชีพรุ่นเยาว์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจทั่วไปอย่างมืออาชีพในการวิเคราะห์กรณีทางธุรกิจ ทางชมรมยังจัดการอบรมหลายประเภทให้กับสมาชิกเพื่อปรับปรุงทักษะในการนำเสนอตลอดทั้งภาคเรียน ทางชมรมยังเข้าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจระดับประเทศ ด้วยความตั้งใจที่จะได้รับประสบการณ์ตรงจากการแข่งขัน และสร้างชื่อให้กับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชมรมโต้วาที

ชมรมโต้วาทีเป็นหนึ่งในทีมโต้วาทีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทีมของชมรมเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติอยู่เสมอ ในปี 2545 ทางชมรมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโต้วาที All-Asian Debate Competition ซึ่งมีทีมเข้าร่วมมากกว่า 100 ทีมที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นการจัดการโต้วาทีที่ใหญ่ที่สุดที่เคยจัดขึ้นในภูมิภาคนี้ ทีมของชมรมโต้วาทีเคยชนะการแข่งขันระดับประเทศมาแล้ว 5 ครั้ง ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ออกแบบมาให้เป็นการแข่งขันโต้วาทีระดับสุดยอดในเอเชียโดย United Asian Debating Championship และยังติดอันดับ 65 ของโลกด้วย
ชมรมรากแก้ว

โครงการรากแก้ว หรือ “Enactus” (เอ็น-แอ็ค-ทัส) ย่อมาจาก Entrepreneurial Action Us หรือชื่อเดิมว่า SIFE Student in Free Enterprise ของวิทยาลัยนานาชาติเป็นหนึ่งใน 1,600 มหาวิทยลัย ใน 39 ประเทศ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจและภาคการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับมาตรฐานการครองชีพของชุมชนโลก และเพื่อหล่อหลอมนักศึกษาให้เป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต ชมรม Enactus ได้ร่วมทำกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ให้แก่ชุมชน ดังเช่นโครงการปลูกข้าวพาราชุด, การให้ความรู้ทางด้านภาษาและเทคโนโลยี เป็นต้น
ชมรม THM

ชมรม THM ก่อตั้งโดยนักศึกษาภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจการบิน โรงแรม หรือบริษัทนำเที่ยว
ชมรมคณิตศาสตร์ (Math Club)

ชมรมคณิตศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองความคิดที่ดีเกี่ยวกับวิชาคณิตศาตร์ โดยทางชมรมจะจัดกิจกรรมเพื่อช่วยแนะแนวการแก้ไขโจทย์เลขและเทคนิควิธีการคิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ รวมถึงให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการคิดคำนวณ ผ่านกิจกรรมและเกมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทางชมรมยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ชักถามข้อสงสัยต่างๆ จากอาจารย์หรือนักศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ และมีกิจกรรมการจัดสอบPre-test เพื่อให้นักศึกษาเตรียมตัวก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค