สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชั่น

สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชั่นเน้นการศึกษาด้านการสร้างสรรค์และการผลิตแอนิเมชั่น โดยมีรายวิชาหลากหลายที่มีการฝึกปฏิบัติจริง ในขณะที่นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาไปเรื่อยๆ นักศึกษาจะได้พบกับความท้าทายที่ไม่ใช่แค่การสร้างกรอบความคิดให้กับโชว์ การเขียนบท หรือเขียนสตอรี่บอร์ด แต่นักศึกษาจะต้องวางแผนและจัดการการผลิตแอนิเมชั่น ซึ่งเป็นกระบวนการที่รวมถึงการทำหน้าที่ผู้กำกับ โปร์ดิวเซอร์ ช่างภาพ เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง เจ้าหน้าที่ตัดต่อ รวมถึงวาดภาพเองด้วย รายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนจะอยู่ภายใต้บริบทของสุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ทฤษฎี และการแสดงออกถึงความเป็นตัวเอง ฝึกสอนโดยคณะอาจารย์ผู้ชำนาญการ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาแอนิเมชั่น และอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ในสาขาวิชา

โอกาสทางอาชีพ

นักศึกษาสาขาวิชาการผลิตแอนิเมชั่นสามารถเข้าถึงโอกาสทางอาชีพทั้งในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ในฐานะนักวาดภาพแอนิเมชั่น นักเขียนบท โปร์ดิวเซอร์ ผู้กำกับ และยังมีโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการด้านสื่อ นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการทำวิจัยด้านสื่อ การพัฒนานโยบาย และการจัดการสื่ออีกด้วย นักศึกษาสาขาวิชาการผลิตแอนิเมชั่นยังสามารถศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวกับสื่อและการสื่อสาร สื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซน์ หรือเทคโนโลยีกราฟิกดีไซน์ รวมทั้งสาขาที่เกี่ยวกับสื่อรูปแบบใหม่ด้วย