สาขาวิชาการผลิตสื่อภาพยนตร์

สาขาวิชาเอกการผลิตสื่อภาพยนตร์เน้นการศึกษาในด้านการสร้างสรรค์และการผลิตภาพยนตร์ โดยมีรายวิชาที่หลากหลายที่มีการฝึกปฏิบัติจริง ในขณะที่นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาไปเรื่อยๆ นักศึกษาจะได้พบกับความท้าทายที่ไม่ใช่แค่การสร้างกรอบความคิดให้กับภาพยนตร์ การเขียนบท หรือเขียนสตอรี่บอร์ด แต่นักศึกษาจะต้องวางแผนและจัดการการผลิตภาพยนตร์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่รวมถึงการทำหน้าที่ผู้กำกับ โปร์ดิวเซอร์ ช่างภาพ เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง และเจ้าหน้าที่ตัดต่อ รายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนจะอยู่ภายใต้บริบทของสุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ทฤษฎี และการแสดงออกถึงความเป็นตัวเอง ฝึกสอนโดยคณะอาจารย์ผู้ชำนาญการ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาภาพยนตร์และอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ในสาขาวิชา

โอกาสทางอาชีพ

นักศึกษาสาขาวิชาการผลิตสื่อภาพยนตร์สามารถเข้าถึงโอกาสทางอาชีพทั้งในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ในฐานะนักเขียนบท โปร์ดิวเซอร์ ผู้กำกับ และยังมีโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการด้านสื่อ นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการทำวิจัยด้านสื่อ การพัฒนานโยบาย และการจัดการสื่ออีกด้วย นักศึกษาสาขาวิชาการผลิตสื่อภาพยนตร์ยังสามารถศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวกับสื่อและการสื่อสาร สื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซน์หรือเทคโนโลยีกราฟิกดีไซน์ รวมทั้งสาขาที่เกี่ยวกับสื่อรูปแบบใหม่ด้วย