สาขาวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์

สาขาวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์เน้นการศึกษาในด้านการสร้างสรรค์และการผลิตสื่อโทรทัศน์ โดยมีรายวิชาที่หลากหลายที่มีการปฏิบัติจริง ในขณะที่นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาไปเรื่อยๆ นักศึกษาจะได้พบกับความท้าทายที่ไม่ใช่แค่การสร้างกรอบความคิดให้กับรายการโทรทัศน์ การเขียนบท หรือเขียนสตอรี่บอร์ด แต่นักศึกษาจะต้องวางแผนและจัดการการผลิตสื่อโทรทัศน์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่รวมถึงการทำหน้าที่ผู้กำกับ โปร์ดิวเซอร์ ช่างภาพ เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง และเจ้าหน้าที่ตัดต่อ รายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนจะอยู่ภายใต้บริบทของสุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ทฤษฎี และการแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง ฝึกสอนโดยคณะอาจารย์ผู้ชำนาญการ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาภาพยนตร์และอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ในสาขาวิชา

โอกาสทางอาชีพ

นักศึกษาสาขาวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์สามารถเข้าถึงโอกาสทางอาชีพทั้งในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ในฐานะนักเขียนบท โปร์ดิวเซอร์ ผู้กำกับ และยังมีโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการด้านสื่อ นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการทำวิจัยด้านสื่อ การพัฒนานโยบาย และการจัดการสื่ออีกด้วย นักศึกษาสาขาวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์ยังสามารถศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสื่อและการสื่อสาร สื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซน์หรือเทคโนโลยีกราฟิกดีไซน์ รวมทั้งสาขาที่เกี่ยวกับสื่อรูปแบบใหม่ด้วย