สาขาวิชาระบบสารสนเทศ


เพื่อให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สาขาวิชาระบบสารสนเทศจึงเตรียมนักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับองค์กรและส่วนบุคคล หลักสูตรนี้ออกแบบมาเป็นอย่างดี โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย การเขียนโปรแกรม การประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ และการทำให้เกิดผลทางคอมพิวเตอร์ ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความเกี่ยวข้องของเทคโนโลยีเพื่อการดำเนินงานขององค์กรและแนวทางของสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศคาดหวังให้นักศึกษามีความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในสาขาของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เลือก

โอกาสทางอาชีพ

นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศสามารถทำงานในบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะในบริษัทข้ามชาติอย่างเช่น กูเกิ้ล เอ็กซอน โมบิล รอยเตอร์ซอฟท์แวร์ เชฟรอน หรือเอคเซนเชอร์ นักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้สามารถทำงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์เครือข่าย ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ผู้จัดการด้านความปลอดภัยของสารสนเทศ นักพัฒนาระบบเว็บ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์