สาสน์จากคณบดี

หากมีคนถามว่า สิ่งใดเป็นจุดแข็งของวิทยาลัยนานาชาติ เราสามารถตอบอย่างไม่ลังเลได้ว่า มาตรฐานความเป็นสากล และความเป็นเลิศด้านวิชาการ

การที่ MUIC เรียกตัวเองว่า วิทยาลัยฯที่จัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรนานาชาติซึ่งอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำแห่งแรกของประเทศไทย นั้นมิใช้คำกล่าวเกินจริงแต่อย่างใด ด้วยระยะเวลากว่า 30 ปี MUIC เป็นสถาบันที่สร้างมาตรฐานความเป็นสากลทั้งด้านวิชาการและการบริหาร ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน โดยมีอาจารย์กว่าครึ่งหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ เช่นเดียวกับนักศึกษาจำนวนมากที่เป็นชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศ ด้วยโปรแกรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ MUIC ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศกว่า 100 มหาวิทยาลัยในการส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยน ทั้งจากทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป เอเชียตะวันออก และเอเชีย

ด้วยยึดมั่นในหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ว่า “ปัญญาของแผ่นดิน” MUIC สนับสนุนความเป็นเลิศด้านวิชาการตั้งแต่แรกเข้า โดยมีหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตรและปริญญาโท 2 หลักสูตร มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนถึง 20 วิชารวมถึงวิชาภาษาต่างประเทศมีถึง 7 ภาษา นอกจากนี้ชั้นเรียนแต่ในละวิชามีขนาดเล็ก เอื้อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถสื่อสารกับนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนระบบสารสนเทศที่มีเสถียรภาพสามารถสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการและรองรับการใช้งานระบบ Wi-Fi ได้ทั่วบริเวณ MUIC ยังมีโปรแกรมการฝึกงานทั้งภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ นักศึกษายังสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์พิเศษได้จากการเป็นสมาชิกของชมรมต่างๆที่มีให้เลือก 20 กว่าชมรม นักศึกษาจำนวนมากมีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและการแข่งขันระดับนานาชาติ ในขณะเดียวกันบัณฑิตของ MUIC ส่วนใหญ่ได้รับการจ้างงาน และมักได้รับตำแหน่งสำคัญในองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

MUIC ยังคงก้าวต่อไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงโดยมีจุดมุ่งหมายสู่ความสำเร็จ การรวมตัวกันของสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงนั้นได้นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงมากมาย MUIC จะใช้โอกาสนี้ในการแสวงหามาซึ่งนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถจากประเทศฝั่งตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนงานวิจัย พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและบุคลากร ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ MUIC ต่อไป

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ MUIC
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล
คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล