การบริการให้คำปรึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ

ผู้ให้คำปรึกษา
วัน/เวลา
MUIC Counselors Team

นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ

คลินิกวัยทีน มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น4 อาคารปัญญาวัฒนา
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
โทร 0-2441-0608 ต่อ 1208 หรือ 094: 954-1014

หรือ นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
ผู้ให้คำปรึกษา
วัน/เวลา

รศ. นพ. สุริยเดว  ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัยรุ่น

ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน  
13:00 – 16.30  

  อ.ดร.พัชรินทร์  เสรี

 ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
patcha.nicfd@gmail.com                      
 

นพ.สมบูรณ์   หทัยอยู่สุข
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

somboon.hat@mahidol.ac.th

วันจันทร์      09.00 – 12.00
วันพุธ          09.00 – 12.00

อ.มะลิรมย์  หัสดินรัตน์
นักจิตวิทยา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)      

malirome.has@mahidol.ac.th

วันอังคาร       09.00 – 16.00
วันพุธ            09.00 – 12.00

วันพฤหัสบดี   09.00 – 12.00

***สถาบันกัลยาราชนครินทร์***
พุทธมณฑลสาย 4

แขวงทวีวัฒนา, เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาสามารถติดต่อสถาบันกัลยาราชนครินทร์ได้โดยตรงที่
โทร 0-2441-6100 ต่อ 58204
      ***และนักศึกษาต้องชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง***

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 1 ชั้น 1
โทร 0-2700 5000 ต่อ 1115, 1210