Happy Body

ตรวจสอบการใช้งานบัตร สมาชิก MU Sports Complex .. Click (เฉพาะบุคลากร MUIC)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์ Fitness: 024414295-8  /  จองสนามแบตมินตัน+เทนนิส: 02 441 4296-8 ต่อ 109 หรือ 02 441 9231

Website  http://www.mucomplex.ss.mahidol.ac.th/ss/index.jsp

อัพเดทตารางกิจกรรมได้ที่ Facebook : ss sports center

หมายเหตุ
ในกรณีที่ท่านต้องการติดต่อในสถานการณ์เร่งด่วนเกี่ยวกับบัตรสมาชิก คณะทำงานฯ ขอมอบหมายให้ คุณยุวดี ชุนลิ้ม เป็นผู้ประสานงานโครงการ โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1758 หรืออีเมล yuwadee.chu@mahidol.ac.th

pic 1

pic 2