โครงการศึกษาในต่างประเทศ

ด้วยความใส่ใจในคุณลักษณะความเป็นนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดโครงการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ต้องการมาศึกษาที่วิทยาลัย และนักศึกษาของวิทยาลัยที่ต้องการไปศึกษาในต่างประเทศ ในขณะนี้ทางวิทยาลัยมีข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยกว่า 70 แห่งในอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป โอเชเนีย และเอเชีย นอกจากนี้ยังมีข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานด้านการศึกษาอีกกว่า 100 แห่งทั่วโลก

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้ยกระดับภาพลักษณ์ในระดับภูมิภาคและระดับสากลด้วยโครงการพิเศษ ที่ทุกปีจะมีนักศึกษาแลกเปลี่ยน (visiting student) กว่า 200 คนมาร่วมประสบการณ์การแลกเปลี่ยนระยะสั้น ทั้งในการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษานอกสถานที่ และการฝึกงาน อันเป็นความพยายามเพื่อส่งเสริมการรับรู้ข้ามวัฒนธรรม

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัล Best Practice ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการของไทย ซึ่งเป็นเหตุผลให้ทางวิทยาลัยพยายามที่จะรักษาความสำเร็จของโครงการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เข้ามาศึกษาที่วิทยาลัยและออกไปศึกษาในต่างประเทศต่อไป

นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เข้ามาศึกษาที่วิทยาลัย * นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ออกไปศึกษาต่างประเทศ *