มหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยน

ความมีชื่อเสียงในระดับสากลของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลส่วนหนึ่งมาจากการที่นักศึกษาต่างชาติทั้งจากทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา เอเชีย และโอเชียเนียได้เข้ามาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้นอกจากจะให้ความสำคัญทางการศึกษาแล้วยังให้ความสนใจกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประเทศไทยอีกด้วย ในขณะเดียวกันนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ที่ได้มีโอกาสไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงร่วมกัน (Partner University) ต่างก็ได้รับประสบการณ์อันมีค่าทั้งทางด้านการศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติเช่นเดียวกัน

Europe

Austria

Belgium

Denmark

France

Germany

Netherlands

Spain

Switzerland

UK